Onderzoek naar beroepsmatige blootstelling aan chroom, ijzer en nikkel en amyotrofische laterale sclerose in Denemarken

06-11-2020

Abstract

Onderzoeken naar beroepsmatige blootstelling aan metalen en amyotrofische laterale sclerose (ALS) hebben zich hoofdzakelijk gericht op bekende neurotoxische stoffen, waaronder lood, kwik, selenium en cadmium. Vaak treden deze blootstellingen echter samen op met andere, minder bestudeerde metalen. We hebben een populatie-gebaseerd case-control onderzoek uitgevoerd om het verband tussen beroepsmatige blootstelling aan chroom, ijzer en nikkel en het risico op ALS te beoordelen. Op basis van het Deense nationale patiëntenregister hebben we ALS-gevallen in Denemarken tussen 1982 en 2013 geïdentificeerd en deze gematcht met 100 controlepersonen op basis van geboortejaar en geslacht. De cumulatieve blootstelling aan metalen werd geschat aan de hand van job-exposure matrices die werden toegepast op de beroepsloopbaan uit het Deense pensioenfonds. Hoewel de gecorrigeerde odds ratio van ALS hoger was bij mannen met chroomblootstelling in het derde kwartiel (aOR = 1,24; 95 % CI: 0,91, 1,69) en vierde kwartiel (aOR = 1,19; 95 % CI: 0,80, 1,76) in vergelijking met mannen zonder blootstelling, zijn de verschillen statistisch gezien niet significant. We constateerden ook een hogere odds ratio van ALS bij vrouwen met nikkelblootstelling in het derde kwartiel (aOR = 2,21; 95 % CI: 1,14, 4,28), maar niet voor het vierde kwartiel (aOR = 0,61; 95 % CI: 0,23, 1,64). Uit onze bevindingen kan geen verband worden afgeleid tussen beroepsmatige blootstelling aan deze metalen en ALS. Het is echter mogelijk dat de onvermijdelijke non-differentiële misclassificatie door het gebruik van job-exposure matrices een werkelijk verhoogd risico heeft gemaskeerd.

 

Vertaling: Emilie Poissonnier

Bron: International Journal of Environmental Research and Public Health

Share