ALS-doorbraak: patiëntenonderzoek met indrukwekkende klinische resultaten

12-01-2019

Een nieuw geneesmiddel vertraagt de voortgang van ALS en verbetert de cognitieve en klinische symptomen, zo blijkt uit de onderzoeksresultaten die werden aangekondigd door een spin-outonderneming van het Florey Institute en de University of Melbourne.

Het onderzoek in een notendop:

● Het geneesmiddel CuATSM, dat koper aflevert, verbeterde de symptomen bij ALS-patiënten gedurende een periode van zes maanden
● Er waren verbeteringen merkbaar in de longfunctie en de cognitie
● De afname qua motorisch onvermogen was gereduceerd bij de behandelde patiënten vergeleken met 'standaard'-patiënten
● De onderzoekers zullen een uitgebreider fase 2-onderzoek starten om de effectiviteit van CuATSM voor ALS te bevestigen

CuATSM

Een nieuw geneesmiddel dat werd ontwikkeld door wetenschappers aan het Florey Institute of Neuroscience en de School of Chemistry and Bio21 Institute aan de University of Melbourne hebben de klinische en cognitieve symptomen van ALS drastisch verbeterd.

ALS is een progressieve en dodelijke neurodegeneratieve ziekte. Het belangrijkste kenmerk ervan is het afsterven van de hersencellen die de spierbewegingen controleren. Dit leidt tot spierzwakte en uiteindelijk verlamming.

De patiënten sterven meestal door ademhalingsfalen binnen de drie jaar na de diagnose en er zijn geen behandelingen of ziektewijzigende therapieën beschikbaar.

Aan dit onderzoek naar de juiste dosis namen 32 patiënten deel en de groep die de grootste hoeveelheid kreeg van de CuATSM-verbinding vertoonde een verbeterde longfunctie en een verbeterd cognitief vermogen, vergeleken bij de voorspelde aftakeling bij 'standaard'-patiënten.

Bovendien vertoonden de behandelde patiënten een veel tragere globale ziektevoortgang zoals gemeten door de globale onvermogenscore.

Professor Ashley Bush, Chief Scientific Officer van Collaborative Medicinal Development en directeur van het Melbourne Dementia Research Centre, zegt hierover: "Dit is het eerste menselijke bewijs voor een ziektewijzigend geneesmiddel voor ALS. Het is een enorme doorbraak en we kijken al uit naar een bevestiging van deze positieve resultaten in een groter onderzoek, dat al op stapel staat".

Geassocieerd professor Kevin Barnham van het Florey Institute, geassocieerd professor Anthony White van het Queensland Institute of Medical Research, en professor Paul Donnelly en geassocieerd professor Peter Crouch van de University of Melbourne ontwikkelden en testten CuATSM gedurende 15 jaar.

Nadat het middel zijn therapeutisch potentieel voor ALS had bewezen in preklinische modellen, richtten de onderzoekers een onderneming op, Collaborative Medicinal Development, om het geneesmiddel op mensen te testen.

Professor Donnelly: "Het schept voldoening dat samenwerkend fundamenteel onderzoek op het snijvlak van chemie en biologie tot zulke veelbelovende resultaten kan leiden".

De resultaten werden tijdens het 29ste Internationale Symposium over ALS in Glasgow gerapporteerd door dr. Craig Rosenfeld, CEO van Collaborative Medicinal Development.

De onderzoekers plannen rekrutering voor een uitgebreider, gerandomiseerd, placebogecontroleerd dubbelblind fase 2-onderzoek, tegen het midden of einde van 2019. Het onderzoek zal de effectiviteit van CuATSM voor ALS testen in een groter patiëntenstaal.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: University of Melbourne

Volgens een Fase 1-studie kan de CuATSM-therapie de progressie van ALS vertragen en de cognitieve functie en ademhaling van ALS-patiënten verbeteren

Volgens een fase 1-studie kan CuATSM, een van de belangrijkste experimentele therapieën van Collaborative Medicinal Development (CMD), de progressie van de ziekte vertragen en de respiratoire en cognitieve functie van patiënten met ALS verbeteren. De resultaten van de multicenter open-label dosisbepalingsstudie (NCT02870634) werden aangekondigd door bedrijfsleider Craig Rosenfeld tijdens een persconferentie op het 29e internationale symposium over ALS/MND vond plaats van 7 tot 9 december 2018 in Glasgow, Schotland.

Beschadigde mitochondriën worden beschouwd als een kenmerk van verschillende neurodegeneratieve ziekten, waaronder ALS, en andere neurodegeneratieve ziekten zoals de ziekte van Parkinson, de ziekte van Huntington en de ziekte van Alzheimer.

Aangezien CuATSM alleen koper verdeelt aan beschadigde cellen, waardoor gezonde cellen onaangetast blijven, is het de bedoeling dit molecuul alleen te gebruiken voor ongezonde cellen en de schade veroorzaakt door de ziekte te verminderen.
In oktober 2016 lanceerde CMD de eerste klinische studie voor CuATSM-klinische onderzoeken met patiënten met sporadische en familiale ALS: sporadische en familiale ALS om de beste dosis vast te stellen en deze farmacokinetische eigenschappen te bestuderen.

In de eerste twee fasen van de studie werden de patiënten in verschillende groepen verdeeld om de beste en veiligste dosis voor CuATSM te bepalen (aanbevolen dosis voor fase 2). In de derde fase was het doel om de tolerantie van patiënten voor behandeling te bevestigen en de werkzaamheid ervan te evalueren.

In een persbericht toonden gegevens uit de derde fase van het onderzoek aan dat progressie van de ziekte aanzienlijk vertraagt bij patiënten met sporadische ALS na 24 weken behandeling met CuATSM in de aanbevolen dosis van fase 2, gemeten met ALS functionele beoordelingsschaal (ALSFRS) (-0,29 punten / maand tegen de verwachte -1.02 punten / maand)

Bovendien toonden de respiratoire functie van patiënten, beoordeeld door geforceerde vitale capaciteit (FVC) en cognitieve functie door de Edinburgh Cognitive Behavioral Syndrome (ECAS) screening score, ook een significante verbetering na 24 weken behandeling met CuATSM (+ 1,1% verwacht / maand versus -2,24% verwacht / maand voor FVC en +10 punten versus geen verandering voor ECAS).

Zoals verwacht vertoonden patiënten behandeld met lagere doses CuATSM kleine verbeteringen in de ALSFRS-R- en FVC-scores in vergelijking met die behandeld met hogere doses gedurende 24 weken. Deze waarneming is consistent met gegevens uit preklinische studies bij ALS-modellen bij muizen, die aantonen dat CuATSM op een dosisafhankelijke manier werkt wanneer het aan dieren wordt toegediend.

CMD overweegt nu om een gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde klinische studie van CuATSM te starten om deze resultaten te bevestigen.
Behandeling met CuATSM moet niet worden verward met het nemen van kopersupplementen, die zelfs in matige doses giftig kunnen zijn en mensen met ALS niet helpen, aldus de onderzoekers.

 

Vertaling: Christina Lambrecht

Bron: ALS News Today

Share