Post-Marketing ervaring van Edaravone in Amyotrofische Laterale Sclerose: Een klinisch perspectief en vergelijking met de klinische proeven van het geneesmiddel

02-11-2020

Samenvatting

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een snel progressieve neurodegeneratieve ziekte die de bovenste en onderste motorische neuronen treft. Momenteel is de enige behandeling voor ALS Riluzole, wat slechts een beperkt effect heeft van verhoging van de overleving van 3 tot 6 maanden. Nieuwe therapieën zijn nodig in de klinische aanpak van ALS. Wij streefden ernaar om de klinische studies van Edaravone en de post-marketing ervaring van het geneesmiddel tijdens deze studie te vergelijken en te contrasteren. Als methode werd een zoekstrategie opgesteld met behulp van PubMed met de zoektermen "Amyotrofische Laterale Sclerose" (MeSH, Medical Subject Headings) en "Edaravone" (MeSH). Voor de inclusiecriteria hebben we gebruik gemaakt van volledige artikels, studies waarbij mensen betrokken waren en studies die in de Engelse taal waren gepubliceerd. We hebben de meta-analyses, de literatuuronderzoeken, de systematische reviews, studies waarbij dieren betrokken waren en studies die niet in het Engels waren gepubliceerd uitgesloten. Na grondig onderzoek werden 20 papers gebruikt voor de discussie in deze studie. De klinische studies toonden aan dat de herziene functionele beoordelingsschaal voor ALS (ALSFRS-R) bij patiënten met vroege ALS met selectieve criteria doeltreffend was. We hebben de post-marketing ervaring van Edaravone in zes landen gedocumenteerd: Koeweit, Zuid-Korea, Argentinië, de Verenigde Staten, Israël en Italië. Tijdens de studie analyseerden we de geforceerde vitale capaciteit (FVC) en ALSFRS-R, samen met de veiligheid van Edaravone in de klinische studies en de post-marketingervaring. Edaravone lijkt effectiever te zijn in Azië, waar de scores voor ALSFRS-R en de daling van de FVC vergelijkbaar waren met de resultaten van de klinische studie in Japan. Studies in Europa vonden het geneesmiddel niet klinisch bruikbaar. Tegelijkertijd waren de studies in de Verenigde Staten en Argentinië vooral beschrijvend, zodat er meer informatie nodig is om de werkzaamheid van het geneesmiddel in dat deel van de wereld te evalueren. Het geneesmiddel werd in alle studies goed getolereerd. Tot slot moeten er wereldwijd nog meer studies worden uitgevoerd om de effectiviteit van Edaravone in het klinische kader te benaderen en te verduidelijken.

 

Vertaling: Fabien

Bron: Cureus

Share