Effecten van Presymptomatische Body Mass Index en Consumptie van Vet en Alcohol bij Amyotrofische Laterale Sclerose

27-08-2015

ABSTRACT

Belang
Omdat voedselinname een invloed kan hebben op pathofysiologische mechanismen in sporadische Amyotrofische laterale sclerose (ALS), zal het verband tussen premorbide voedselinname en het risico op sporadische ALS-inzichten verwerven in dewelke mechanismen eventueel betrokken zijn bij ALS-pathophogenesis.

Doelstelling
Om systematisch het verband tussen premorbide voedselinname en het risico op sporadische ALS te bepalen.

Design, Setting en Deelnemers
Een case-control studie gebaseerd op de bevolking werd gehouden in een algemene setting van de gemeenschap in Nederland van 1 januari 2006 tot 30 september 2011. Een analyse werd uitgevoerd van 1 april 2013 tot 15 november 2014. Alle patiënten met een nieuwe diagnosis van mogelijke, waarschijnlijke (door het laboratorium ondersteund), of definitieve ALS volgens de herziene criteria van El Escorial waren inbegrepen en verscheidene bronnen werden gebruikt om volledige vaststellingen te verzekeren. Van 986 in aanmerking komende patiënten gaven 674 ervan hun toestemming en brachten een volledig ingevulde vragenlijst terug; 2093 controles willekeurig geselecteerd van de registers van de huisartsen en waarvan de frequentie gematcht werd aan de patiënten voor geslacht en leeftijd werden inbegrepen.

Voornaamste Resultaten en Maatregelen
We bestudeerden de premorbide inname van voedingsmiddelen in verband met het risico van ALS door het gebruik van een 199-punten voedsel frequentie vragenlijst aangepast voor verstorende factoren en verbeterd voor meervoudige vergelijkingen terwijl recall bias werd geminimaliseerd.

Resultaten
Presymptomatische totale dagelijkse energieopname bij patiënten, gerapporteerd als gemiddelde (SD), was significant hoger in vergelijking met de controlegroep (2258[730] versus 2119 [619] kcal/dag; P<.01), en presymptomatische body mass index (berekend als gewicht in kilograms gedeeld door lengte in het kwadraat) was significant lager bij patiënten (25.7[4.0] vs26.0 [3.7]; P=.02). Met waarden gerapporteerd als odds ratio (95 % CI), hogere premorbide inname van totaal vet (1.14; 1.07-1.23; P<.001) verzadigd vet (1.43;1.25-1.64; P<.001), transvetzuren (1.03;1.01-1.05; P<.001), en cholesterol (1.08;1.05-1.12; P<.001) werd geassocieerd met een verhoogd risico van ALS; een hogere inname van alcohol(0.91;084-0.99; P=.03) werd geassocieerd met een verlaagd risico op ALS. Deze associaties waren onafhankelijk van de totale energie-inname, leeftijd, geslacht, body mass index, opleidingsniveau, roken en levenslange fysische activiteit. Er werden geen significante associaties gevonden tussen voedselinname en overlevingskansen.

Conclusies en Relevantie
De combinatie van onafhankelijke positieve associaties van een lage premorbide body mass index en een hoge vetinname samen met voorafgaandelijk bewijs uit ALS transgene muismodellen voor SOD1 en eerdere rapporten over premorbide body mass index ondersteunen een rol voor verhoogd energieverbruik in rust voor de klinische eerste symptomen van ALS.

 

Vertaling: ALS Liga: Annie

Bron: JAMA Neurology

 

Mensen met ALS kunnen meer calorieën verbruiken, maar wegen minder

Door Rachael Rettner, Senior Schrijver

Mensen met Amyotrofische laterale sclerose (ALS) zijn ervoor gekend dat er veranderingen in hun metabolisme optreden na hun diagnose – bijvoorbeeld verbranden ze meer calorieën in rust. Maar een nieuwe studie vanuit Nederlands suggereert dat deze veranderingen al plaatsvinden zelfs voor de patiënten de symptomen van de ziekte hebben.

Het is echter te vroeg om te weten of deze veranderingen een oorzaak of een effect van de ziekte vertegenwoordigen, zeggen de experten.

In de studie ondervroegen de onderzoekers zo een 670 personen met ALS, ook gekend als de ziekte van Lou Gehrig, kort na hun diagnose. Aan de patiënten werd gevraagd om aan te duiden welke voeding ze aten in de maand voor dat ze symptomen begonnen te krijgen. Hun antwoorden werden vergeleken met die van ongeveer 2.000 personen in de algemene bevolking bij wie ALS niet ontwikkeld werd.

De onderzoekers ontdekten dat, voor hun symptomen zich manifesteerden, de mensen met ALS een hogere calorie inname hadden – gemiddeld verbruikten ze 2,258 calorieën per dag- dan diegenen die ALS niet ontwikkelden, die gemiddeld 2,119 calorieën per dag verbruikten. Maar ondanks het hoger verbruik van calorieën hadden ALS-patiënten een lichtjes lagere gemiddelde body mass index (BMI) vooraleer hun symptomen begonnen, in vergelijking met diegenen die ALS niet ontwikkelden.

De studie wees ook uit dat de mensen die ALS ontwikkelden lichtjes meer vet en cholesterol verbruikten en lichtjes minder alcohol, dan diegenen die de ziekte niet ontwikkelden.

Omdat de studie uitgevoerd werd op een bepaald punt in de tijd, kunnen de onderzoekers niet zeggen of enige van deze aspecten van het voedingspatroon van de mensen oorzaken kunnen zijn van ALS of ze al dan niet effecten zijn van het hebben van de ziekte.

Maar de bevindingen steunen het idee dat “veranderde energie metabolisme kan reeds aanwezig zijn in patiënten met pre-symptomatische ALS”, zeiden de onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Dr. Robert Baloh, directeur van het ALS Programma en van de Neuromusculaire Geneeskunde aan het Cedars-Sinai Medisch Centrum in Los Angeles, zei dat research zoals de nieuwe studie belangrijk is omdat er zo weinig bekend is over hoe de voedselpatronen van mensen en andere omgevingsfactoren het risico op ALS zouden kunnen beïnvloeden.

Echter, aan de patiënten in de nieuwe studie werd over hun dieet gevraagd slechts een maand vooraleer ze symptomen vertoonden, en patiënten hadden bijna zeker ALS op dit punt, zei Baloh.

“Deze verandering in eetgewoonten en metabolisme kon eigenlijk alleen de vroegste stadia van ALS weergeven, liever dan voor ze ALS hadden”, zei Baloh, die niet betrokken was bij deze studie.

Het zou interessant zijn om te weten of deze metabolische veranderingen aanwezig waren vele jaren voor een persoon ALS kreeg, zei Baloh tegen Live Science. Maar het is moeilijk om deze vraag te beschouwen – omdat ALS zo een zeldzame ziekte is, zouden onderzoekers honderdduizenden mensen moeten opvolgen gedurende vele jaren gewoon om te eindigen met een beperkt aantal mensen die de ziekte hebben, zei Baloh.

Studies in muizen en in mensen hebben aangetoond dat diegenen met ALS een verhoogde energie ervaren terwijl in rust. Een hoger verbruik van vet in ALS-patiënten kan de manier van het lichaam zijn om te compenseren voor dit verhoogd energieverbruik zo dat mensen geen gewicht en spieren verliezen, zeiden de onderzoekers.

Echter, het is ook mogelijk dat een dieet rijk in vet eigenlijk het verhoogde energieverbruik in rust kan veroorzaken, zeiden ze.

“Het blijft onzeker of deze bevindingen deel zijn van een ziekte veroorzakende keten van gebeurtenissen in ALS” of of ze gebeuren in mensen die de ziekte al ontwikkelen, zeiden de onderzoekers. Om de reden voor de link te bepalen moeten toekomstige studies patiënten volgen voorwaarts in de tijd, zeiden ze.

De studie kan evenmin zeggen waarom een hoger verbruik van alcohol verbonden was met een verminderd risico op ALS, maar sommige vroegere studies hebben ontdekt dat antioxidanten in rode wijn het afsterven van breincellen beschermen. (Bij patiënten met ALS degenereren of sterven neuronen in het brein en in het ruggenmerg die vrijwillige bewegingen controleren.)

De onderzoekers noteerden dat de deelnemers in hun studie gevraagd werden om terug te denken aan de voedingsmiddelen die ze aten gedurende een voorgaande maand, wat niet volledig accuraat zou kunnen zijn als patiënten zich verkeerdelijk herinnerden wat ze aten.

Baloh noteerde ook dat mensen die de diagnose van ALS krijgen meer waakzaam kunnen zijn dan mensen in het algemeen over de gebeurtenissen die zich voordeden in de maanden voor hun diagnose, wat de resultaten zou kunnen vertekenen.

 

Vertaling: ALS Liga: Annie

Bron: Live Science

Share