Presymptomatische diagnose bij ALS

22-01-2020

Samenvatting

We begrijpen de pathofysiologie van amyotrofische laterale sclerose (ALS) nog maar gedeeltelijk, ook al wordt alom aangenomen dat het afsterven van motorneuronen het gevolg is van een proces dat meerdere factoren behelst, waarbij een variabele rol is weggelegd voor genetische factoren. Hoewel ze vanuit klinisch standpunt niet te onderscheiden zijn, kunnen familiale vormen van ALS (fALS, 10% van de gevallen) en sporadische vormen (sALS, 90% van de gevallen) worden beschreven. Sedert de identificatie van mutaties van het superoxide dismutase 1-gen (SOD1) werden meer dan 30 genen gekoppeld aan fALS. Van deze genen lijken er vijf (C9ORF72, SOD1, TARDBP, FUS en TBK1) predominant te zijn, met mutatiefrequenties van respectievelijk 40%, 20%, 5%, <5%, <5% bij fALS en 6%, 3%, en <1% voor de laatste drie bij sALS. De klassieke situatie die leidt tot een aanvraag tot genetische screening is de aanwezigheid van een familiale geschiedenis van ALS en aanverwante ziekten of frontotemporale lobaire degeneratie (FTLD). Deze tweespalt tussen fALS en sALS gebaseerd op de familiegeschiedenis kan echter leiden tot vergissingen, aangezien onwettigheid, het gebrek aan kennis over ALS, FTD of psychiatrische aandoeningen binnen de familie dat te wijten is aan het feit dat het binnen de familie in de doofpot is gestopt of aan een gebrek aan een familierelatie, of een recessieve autosomale overerving er verkeerdelijk toe kunnen leiden dat men een familiale vorm niet herkent. De significante ontwikkeling van genetisch onderzoek en de eenvoudiger toegang tot genetische studies bij fALS verhogen het aantal situaties waarvoor genmutaties worden geïdentificeerd, met als gevolg een toename van genetische aanvragen van verwanten van ALS-patiënten die meer willen weten over hun eigen genetische status en het risico dat ze zelf lopen op ALS. Presymptomatisch onderzoek wordt dan ook stilaan dagelijkse kost in ALS-centra. Dit bracht er ons toe een raamwerk voor te stellen voor zulk presymptomatisch onderzoek voor mensen die risico op ALS lopen.

Nvdr dit zijn recente gegevens uit Frankrijk verzameld door FILSLAN (Filière Nationale de Santé SLA et autres Maladies rares du Neurone Moteur)

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ScienceDirect

Share