ProMIS Neurosciences werkt verder aan een ALS-programma met als doelwit een toxische vorm van TDP-43

27-10-2019

De resultaten volgen op recente updates van de ProMIS-antilichaamprogramma’s die een belangrijke oorzaak van meerdere neurodegeneratieve ziektes selectief als doelwit kiezen.

TORONTO, Ontario and CAMBRIDGE, Mass. ProMIS Neurosciences, Inc., een biotechnologieonderneming die zich toespitst op de ontdekking en ontwikkeling van antilichaamtherapieën met als doelwit toxische oligomeren die betrokken zijn bij de ontwikkeling van neurodegeneratieve ziektes, heeft antilichaamkandidaten gegenereerd met als doelwit het de neurotoxische vorm van het TAR DNA-bindende eiwit 43 (TDP-43), een proteïne die in alle cellen voorkomt en die als belangrijke oorzaak wordt beschouwd van een spectrum van ziektes zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS) en frontotemporale degeneratie (FTD).

Nieuwe gegevens die werden gegenereerd door het unieke platform van ProMIS voor de ontdekking en ontwikkeling van geneesmiddelen demonstreren dat verscheidene antilichaamkandidaten selectiviteit vertonen voor toxische, misgevouwen intracellulaire aggregaten van TDP-43 zonder binding met normaal TDP-43 dat zich in de celkern bevindt. De antilichaamkandidaten van ProMIS geven eveneens blijk van selectieve binding met de pathogene, misgevouwen vorm van TDP-43 in postmortemhersenweefsel van patiënten met FTD.

“Het momentum achter elk van onze programma’s is tastbaar”, zegt Elliot Goldstein, MD, voorzitter en CEO van ProMIS Neurosciences. “De afgelopen 30 dagen hebben we gegevens aangekondigd die de vooruitgang kenmerken van onze ontwikkelingsprogramma’s die als selectief doelwit toxische misgevouwen eiwitten hebben voor de behandeling van de ziektes van Alzheimer en Parkinson, alsook Meervoudig Systeem Atrofie (MSA), ALS en FTD. Gisteren betekende de beslissing van Biogen om aducanumab, haar geneesmiddelenkandidaat met amyloïde-bèta als doelwit, ter goedkeuring voor te leggen aan het FDA, een mijlpaal op het veelbelovende traject van geneesmiddelen van de volgende generatie die amyloïde-bèta als doelwit kiezen. Ons hoofdprogramma, PMN310, biedt vlijmscherpe precisie voor de toxische, misgevouwen vorm van amyloïde-bèta, een cruciaal kenmerk dat belangrijke potentiële voordelen biedt vergeleken met aducanumab. We zullen de patiëntengemeenschap blijven ondersteunen door verder te werken aan onze programma’s, in het bijzonder PMN310 voor Alzheimer, daarbij gebruik makend van ons platform voor geneesmiddelenontwikkeling dat een eigen handelsmerk is.”

Om meer te weten te komen over de zoektocht naar therapieën voor Alzheimer, Parkinson en andere neurodegeneratieve ziektes, kunt u luisteren naar de podcast ‘Saving Minds’ via iTunes of Spotify.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ProMIS Neurosciences

Share