Risicofactoren voor ALS in het milieu en het beroep: Een populatie-gebaseerde geval-controle studie

04-05-2020

Abstract

Doel:
Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve en dodelijke neurodegeneratieve ziekte met een ongekende oorzaak. We wensten het verband te onderzoeken tussen factoren in het milieu en het beroep, en het risico op ALS.

Methoden:
We voerden een populatie-gebaseerde geval-controle studie uit in vier Italiaanse provincies (Catania, Modena, Novara, en Reggio Emilia) door op maat gemaakte vragenlijsten voor te leggen aan ALS-patiënten (n = 95) en willekeurig geselecteerde populatiereferenties (n = 135). We schatten het risico op ALS in door de kansverhouding (Engelstalige afkorting OR) te berekenen met zijn 95% confidentie interval (CI) en een onvoorwaardelijk logistisch regressiemodel te gebruiken.

Resultaten:
We vonden een positieve associatie tussen het risico op de ziekte en een beroepsverleden in de landbouwsector (OR = 2.09, 95% CI 0.79–7.54), vooral bij uitoefening van het beroep langer dan 10 jaar (OR = 2.72, 95% 1.02–7.20). Algemene beroepsmatige blootstelling aan oplosmiddelen suggereerde eveneens een positieve associatie, in het bijzonder voor thinners (OR = 2.27, 95% CI 1.14–4.54) en solventen om verf te verwijderen (OR = 2.01, 95% CI 0.90–4.48). Zowel beroepsmatige als blootstelling via het milieu aan electromagnetische velden toont een lichte verhoging van het risico met respectivelijke OR = 1.69 (95% CI 0.70–4.09) en 2.41 (95% CI 1.13–5.12). Beroepsmatige blootstelling, maar niet via het milieu, aan pesticiden (OR = 1.22, 95% CI 0.63–2.37), in het bijzonder aan fungiciden, en blootstelling aan metalen (OR = 4.20, 95% CI 1.88–9.38), vooral lood, kwik en selenium, toonden een onnauwkeurige maar positieve associatie. Tot slot was er een aanwijzing voor verhoogd risico voor wonen in de nabijheid van wateroppervlakken.

Conclusies:
Ondanks de waarschuwing dat deze studie enkele beperkingen heeft, zoals het laag aantal blootgestelde gevallen en de mogelijkheid op vertekening door gebrekkige herinnering, suggereren deze resultaten de mogelijke rol van sommige factoren in het milieu of het beroep in het ontstaan van ALS.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: International Journal of Environmental Research and Public Health

Gelijkaardig onderzoek vind je ook op: 

● The impact of exogenous and nutritional lifestyle factors on ALS progression rate
● Occupational Exposition to Pesticides and ALS in Quebec and France
● A Comparison of Blood Metal Levels from Patients in the National ALS Biorepository

Share