Een samenstelling die voorkomt in braambessen verlengt de levensduur en vermindert de ziekte-ernst bij ALS-muizen

09-07-2020

BlackberriesProtocatecholzuur is een metaboliet van een belangrijk bestanddeel van braambessen en zwarte rijst dat aan deze producten hun typische donkere kleur geeft. Nu blijkt uit een studie dat deze stof de levensduur kan verlengen en de progressie en ernst van ALS kan verminderen in een muizenmodel van de ziekte.

De studie draagt de titel ‘Protocatechuic Acid Extends Survival, Improves Motor Function, Diminishes Gliosis, and Sustains Neuromuscular Junctions in the hSOD1G93A Mouse Model of Amyotrophic Lateral Sclerosis’ (‘Protocatecholzuur verlengt de levensduur, verbetert de motorische functie, vermindert gliose en houdt de neuromusculaire juncties in stand in het hSOD1G93A-muizenmodel van amyotrofische laterale sclerose’) en verscheen in het tijdschrift Nutrients.

ALS is een progressieve neurodegeneratieve aandoening die wordt veroorzaakt door de geleidelijke vernietiging van motorneuronen — zenuwcellen die de vrijwillige spierbewegingen controleren — in het ruggenmerg en de hersenen, wat leidt tot spierzwakte.

De ziekte houdt ook verband met oxidatieve stress, mitochondriale dysfunctie, en hersenontsteking. (Oxidatieve stress verwijst naar celschade die wordt veroorzaakt door oxidante moleculen in cellen; mitochondria zijn kleine cellulaire organellen die verantwoordelijk zijn voor de energieproductie in cellen.)

Eerdere studies hebben gesuggereerd dat ALS-patiënten baat kunnen hebben bij anthocyaninen — natuurlijke samenstellingen die groenten en fruit hun specifieke kleur geven — omdat ze antioxidante, ontstekingsremmende en neuroprotectieve eigenschappen bezitten.

Protocatecholzuur (PCA) is een metaboliet van kuromanin, het belangrijkste type van anthocyanine in braam- en bosbessen.

“We hebben eerder al aangetoond dat kuromanin neuronen beschermt tegen oxidatieve stress … en de daaruit voortvloeiende apoptose [celdood]”, schrijven onderzoekers. “PCA beschermt neuronen op gelijkaardige wijze tegen nitrosatieve en oxidatieve stress … Dit wijst op zowel antioxidante als ontstekingsremmende activiteiten”, zo stellen ze.

Om het therapeutisch potentieel van PCA voor ALS te exploreren, behandelden onderzoekers van de University of Denver, Colorado, en hun collega’s een muizenmodel van de ziekte met dagelijkse doses PCA, die werden toegediend via orale dwangvoeding, een techniek waarbij vloeibare samenstellingen met behulp van een roestvrije sonde rechtstreeks in de maag van de dieren worden ingebracht.

De behandeling werd gestart toen de dieren 90 dagen oud waren. Op die leeftijd vertonen ze de eerste tekenen van ALS, waaronder het krimpen van de spieren, spierzwakte in de achterpoten en gewichtsverlies. Als controlegevallen werden onbehandelde muizen gebruikt.

Vergeleken met onbehandelde muizen bleken dieren die PCA kregen in een dagelijkse dosis van 50 of 100 mg/kg langer te leven (gemiddeld 121 dagen versus 133 dagen), maar hoewel de levensduur van de muizen werd gerekt, kon de behandeling het gewichtsverlies geen halt toeroepen.

Toen de onderzoekers met behulp van andere tests de effecten van de behandeling op de motorische functie van de dieren nagingen, stelden ze vast dat muizen die waren behandeld met de hoogste dosis PCA in tegenstelling tot onbehandelde dieren hun spierkracht en uithoudingsvermogen behielden.

Toen ze de spieren van de achterpoten en het ruggenmerg onderzochten, kwamen ze tot de bevinding dat de PCA-behandeling ook de spiermassa van de achterpoten hielp in stand te houden, motorneuronendood voorkwam en de overactivering van microglia in het ruggenmerg reduceerde.

Microglia zijn zenuwcellen die normaal gezien verantwoordelijk zijn voor de bescherming en ondersteuning van neuronen. Als ze echter overactief worden, kan dat hersenontsteking in de hand werken.

Ze stelden ook vast dat de behandeling de integriteit hielp te bewaren van de neuromusculaire juncties — de plaats waar motorneuronen en spiervezels communiceren — in de achterpootspieren van de dieren.

“PCA verlengt de levensduur, vermindert de ernst van de pathologische symptomen, en vertraagt de ziekteprogressie in dit muizenmodel van ALS. Gezien de significante preklinische therapeutische effecten moet PCA verder onderzocht worden als een behandelingsoptie voor patiënten met ALS”, zo besluiten de onderzoekers.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share