Een prospectieve longitudinale studie over de microbiota-samenstelling bij amyotrofische laterale sclerose

19-06-2020

Abstract

Achtergrond
Een verband tussen amyotrofische laterale sclerose (ALS) en veranderde darmmicrobiota-samenstelling is eerder gerapporteerd in diermodellen. Dit werk is het eerste prospectieve longitudinale onderzoek naar de samenstelling van de microbiota bij ALS-patiënten en de impact van een probiotische suppletie op de darmmicrobiota en ziekteprogressie.

Methoden
Vijftig patiënten en 50 gematchte controles werden ingeschreven. Het microbiële profiel van ontlastingsmonsters van patiënten en controles werd geanalyseerd via PCR-denaturerende gradiëntgelelektroforese en de belangrijkste microbiële groepen werden gekwantificeerd via qPCR. De hele microbiota werd vervolgens geanalyseerd via sequentiebepaling van de volgende generatie na amplificatie van het V3-V4-gebied van 16S rDNA. Patiënten werden vervolgens gerandomiseerd om een probiotische behandeling of placebo te krijgen en werden gedurende 6 maanden gevolgd met ALSFRS-R, BMI en FVC%.

Resultaten
De resultaten tonen aan dat de darmmicrobiota van ALS-patiënten wordt gekenmerkt door enkele verschillen met betrekking tot controles, ongeacht de mate van handicap. Bovendien verandert de samenstelling van de darmmicrobiota tijdens het verloop van de ziekte, zoals blijkt uit de significante afname van het aantal waargenomen operationele taxonomische eenheden tijdens de follow-up. Interessant is dat er een onbalans is aangetoond tussen potentieel beschermende microbiële groepen, zoals Bacteroidetes, en andere met potentiële neurotoxische of pro-inflammatoire activiteit, zoals Cyanobacteria. De 6 maanden durende probiotische behandeling beïnvloedde de darmmicrobiële samenstelling; het bracht de biodiversiteit van darmmicrobiota van patiënten echter niet dichter bij die van controlepersonen en er werd geen invloed op de progressie van de ziekte gemeten door ALSFRS-R aangetoond.

Conclusies
Onze studie vormt de basis voor grotere klinische studies om de microbiota veranderingen te karakteriseren als een nieuwe ALS biomarker en om een nieuwe microbiële strategie te testen om de gezondheidstoestand van de darm te verbeteren.

Proefregistratie
CE 107/14, goedgekeurd door het Ethisch Comité van het Universitair Ziekenhuis "Maggiore della Carità", Italië.

 

Vertaling: Christina Lambrecht

Bron: BMC Medicine

Share