VRK1 varianten in twee niet-verwante Portugese patiënten met ALS die ontstond in de kindertijd

10-04-2020

Silva DP, Soeiro E Sá M, Silveira F, Pinto S, Gromicho M, Sousa AB, Leão M, De Carvalho M.

Abstract

VRK1 codeert voor een serine proteïne kinase dat mogelijks betrokken is in signaalwegen die gerelateerd zijn met amyotrofische laterale sclerose (ALS) pathogenese. Pathogene varianten in VRK1 werden gerelateerd met verschillende fenotypes. Hier beschrijven we het klinisch fenotype van twee niet-verwante Portugese patiënten met verschillende VRK1 varianten. Beide patiënten vertoonden zwakte van de uiteinden van de beide onderste ledematen die ontstond tijdens de kindertijd en traag uitbreide naar de bovenste ledematen, geassocieerd met pyramidale tekenen, zonder bulbaire, respiratoire of cognitieve betrokkenheid, wat past bij mogelijke ALS. Medische beeldvorming en zenuwgeleidingsonderzoek waren onopvallend in beide patiënten. Genetische testen in patiënt 1 identificeerde twee heterozygote VRK1 varianten: c.265C > T, p.(Arg89*) en c.769G > A, p.(Gly257Ser), respectievelijk geclassificeerd als pathogeen en als variant met onzekere significantie. In patiënt 2 werden twee mogelijks pathogene heterozygote varianten in VRK1 geïdentificeerd: c.71014T > C in intron 8 en c.721C > T, p.(Arg241Cys) in exon 9. We rapporteren dus twee niet-verwante patiënten met verschillende varianten in VRK1 die een gelijkaardige vorm van ALS vertoonden die ontstond in de kindertijd, wat het fenotypisch spectrum geassocieerd aan VRK1 varianten verder uitbreidt.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: PubMed

Nieuwe VRK1 mutaties in een patiënt met ALS die ontstond in de kindertijd

Genpei Yamaura, Yuichi Higashiyama, Kaori Kusama, Misako Kunii, Kenichi Tanaka, Shigeru Koyano, Mitsuko Nakashima, Yoshinori Tsurusaki, Noriko Miyake, Hirotomo Saitsu, Yukiko Iwahashi, Hideto Joki, Naomichi Matsumoto, Hiroshi Doi, Fumiaki Tanaka

Abstract

Een 24-jarige Japanse man toonde trage progressieve verstoring van zijn manier van lopen vanaf zijn kindertijd tot jongvolwassenheid. Fysische en fysiologische onderzoeken toonden de betrokkenheid aan van zowel de bovenste als de onderste motor neuronen, waardoor voldaan wordt aan de diagnostische criteria voor amyotrofische laterale sclerose (ALS). Milde cognitieve achteruitgang en subklinische zintuiglijke betrokkenheid werden eveneens geobserveerd. Een genetische analyse bracht nieuwe heterozygote mutaties aan het licht, c.767C>T (p.Thr256Ile) en c.800A>G (p.Asp267Gly), in het vaccinia-gerelateerde kinase 1 gen (VRK1). Dit is de eerste beschrijving van een Japanse patiënt met een ALS fenotype veroorzaakt door VRK1 mutaties. Deze diagnose dient te worden overwogen in atypische gevallen van tijdens de jeugd ontstane en traag evoluerende types van ALS.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: PubMed

Share