Veiligheid en werkzaamheid van nabiximols op symptomen van spasticiteit in patiënten met ALS (CANALS): een multicenter, dubbel-blinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, fase 2 trial

11-01-2019

Samenvatting

Achtergrond 
Spasticiteit is een belangrijke factor van invaliditeit en verminderde kwaliteit van leven bij patiënten met ALS. Cannabinoïden zijn goedgekeurd voor de symptomatische behandeling van spasticiteit bij multiple sclerose. Wij onderzochten of cannabinoïden ook spasticiteit bij ALS patiënten kunnen verminderen.

Methoden 
We voerden een klinische studie uit op initiatief van onderzoekers met een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde, fase 2 opzet in vier perifere ALS centra in Italië. Patiënten tussen 18-80 jaar, met mogelijke, labo ondersteunde, waarschijnlijke of definitieve Amyotrofische laterale sclerose zoals gedefinieerd door de herziene criteria van El Escorial, of Primaire Laterale Sclerose volgens de Pringle criteria kwamen in aanmerking indien de symptomen van spasticiteit als gevolg van de ziekte ten minste 3 maanden oud waren. Patiënten dienden spasticiteit scores van 1 of meer in ten minste twee spiergroepen op de gemodificeerde Ashworth schaal te hebben en een antispasme behandeling met stabiele dosis gedurende 30 dagen vóór de start. Deelnemers werden ingedeeld in gelijke (1:1) groepen door een onafhankelijke statisticus via computerbepaalde randomisatie. De volgorde bepaalde of het een standaard oromucosale spray (nabiximols) met een bepaalde combinatie van delta-9-tetrahydrocannabinol en cannabidiol was (elke 100 μl toediening bevat 2.7 mg delta-9-tetrahydrocannabinol en 2.5 mg cannabidiol) of placebo en dit gedurende 6 weken. Deelnemers bepaalden zelf gedurende de eerste 14 dagen de dosis volgens een vooraf gedefinieerd toename schema (titratie) (maximaal 12 inhalaties per 24u), en handhaafden die dosis dan gedurende 4 weken. Het primaire eindmeetpunt was de wijziging van de score van de gemodificeerde Ashworth schaal, beoordeeld bij de start (basislijn) en na 6 weken. Veiligheid en verdraagbaarheid werden ook gecontroleerd. Deelnemers, onderzoekers, personeel en de studie statisticus waren geblindeerd bij de toewijzing van de behandeling in groepen. Alle gerandomiseerde deelnemers die tenminste één dosis van de studiemedicatie innamen werden opgenomen in de analyse. 

Deze klinische studie is geregistreerd bij ClinicalTrials.gov, met nummer NCT01776970. De studie is gesloten voor nieuwe deelnemers en de follow-up is voltooid.

Bevindingen 
Tussen 19 Jan 2013, en 15 Dec, 2014, werden 60 deelnemers willekeurig aan een groep toegewezen en 59 deelnemers werden opgenomen in de definitieve analyse, 29 in de nabiximols groep en 30 in de placebogroep. De gemodificeerde Ashworth schaal scores verbeterden met een gemiddelde van 0.11 (SD 0.48) in de nabiximols-groep en verslechterde met een gemiddelde van 0.16 (0.47) in de placebogroep (aee – 0.32 [95% CI  – 0.57 tot  – 0.069]; p = 0·013). Nabiximols werden goed verdragen, geen deelnemers zijn de dubbelblind fase van de studie gestopt. Er waren geen ernstige bijwerkingen.

Interpretatie 
In deze proof-of-concept studie, hadden nabiximols een positief effect op de spasticiteit symptomen bij patiënten met ALS en een aanvaardbaar profiel qua veiligheid en verdraagbaarheid. Deze bevindingen moeten worden onderzocht verder in grotere klinische studies.

Financiering 
Italiaanse Research Foundation voor Amyotrofische laterale sclerose.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: The Lancet Neurology


Lancet Neurology - CANALS-studie medicinale cannabis

 

Share