Veiligheid en verdraagbaarheid van Triumeq voor amyotrofische laterale sclerose: het Lighthouse-onderzoek

27-08-2019

Gold J, Rowe DB, Kiernan MC, Vucic S, Mathers S, van Eijk RPA, Nath A, Garcia Montojo M, Norato G, Santamaria UA, Rogers ML, Malaspina A, Lombardi V, Mehta PR, Westeneng HJ, van den Berg LH, Al-Chalabi A.

Samenvatting

Achtergrond:
Van neuro-inflammatie en menselijke endogene retrovirussen (MERV) neemt men aan dat ze een rol spelen in de pathofysiologie van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Therapieën die gericht zijn tegen endogene retrovirussen hebben positieve effecten vertoond tijdens in vitro en biomerkersstudies. Bijgevolg werd de huidige studie ontworpen om de volgende aspecten te beoordelen: de veiligheid en verdraagbaarheid van antiretrovirale therapie (ART) op de lange termijn; blootstelling aan Triumeq (abacavir, lamivudine en dolutegravir) bij patiënten met ALS; en efficiëntie tegen biomerkers van het ziekteverkoop.

Methodes:
Een aantal patiënten werd gedurende een inleidende periode van 10 weken geobserveerd alvorens ze gedurende 24 weken een behandeling met Triumeq kregen in vier gespecialiseerde ALS-centra. De primaire resultaten waren veiligheid en verdraagbaarheid. Tot de secundaire resultaten behoorden niveaus van MERV-K-expressie, urinaire p75ECD-niveaus, neurofysiologische parameters, en klinische indicatoren. Het ENCALS-voorspellingsmodel werd toegepast om te komen tot een inschatting van de cohortoverlevingsduur. Het onderzoek werd geregistreerd (NCT02868580).

Bevindingen:
40 patiënten met ALS kregen Triumeq en 35 van hen (88%) werkten de behandeling af. Er deden zich geen ernstige nevenwerkingen voor die verband hielden met het geneesmiddel; één patiënt werd uit de studie teruggetrokken wegens een geneesmiddelgerelateerde toename van leverenzymen. Er werd een gunstige respons op de MERV-K-expressieniveaus geobserveerd, vergezeld van een afname van de ALSFRS-R-progressiegraad met 21,8% (95% CI -4,8%-48,6%) en van de hoeveelheid urinaire p75ECD die werd gemeten. Eén patiënt stierf vijf maanden na het stopzetten van de behandeling, terwijl er van vijf werd verwacht dat ze zouden sterven tijdens de behandelingsperiode (interkwartiel bereik 2-8).

Interpretatie:
Blootstelling aan Triumeq op de lange termijn bleek veilig te zijn voor en werd goed verdragen door dit cohort. Er was een suggestieve indicatie voor een mogelijke biologische respons in sommige farmacodynamische en klinische biomerkers. Een uitgebreider internationaal fase 3-onderzoek zal worden opgezet om het effect van Triumeq op de globale overlevingsduur en het ziekteverloop te beoordelen.

Fondsen:
Fondsen werden geleverd door de FightMND Foundation; het MND Research Institute of Australia; de MND Association, Verenigd Koninkrijk, en GSK. ViiV Healthcare leverde de Triumeq.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PubMed

Share