Veranderingen in de stofwisseling in de hersenen in de verschillende stadia van King’s bij amoytrofische laterale sclerose: een (18)F-2-fluoro-2-deoxy-d-glucose-positron emissie tomografie studie

10-05-2021

Doel:
Beoordelen van de metabole correlaten van de hersenen van de verschillende regionale uitgebreidheid van ALS, geëvalueerd met het King’s stadia systeem, met behulp van 18F-2-fluoro-2deoxy-D-glucose-PET (18F-FDG-PET) van de hersenen.

Methoden:
Driehondernegentig ALS-gevallen met King’s stadia 1, 2 en 3 (n = 390), d.w.z. betrokkenheid van respectievelijk 1, 2 en 3 lichaamsregio’s, ondergingen bij diagnose 18F-FDG-PET van de hersenen. King’s stadium bij PET werd afgeleid van ALSFRS-R en werd uitgezet tegen het metabolisme van de gehele hersenen in de gehele steekproef. Het full factorial design (volledig factorieel ontwerp) bevestigde de hypothese dat er verschillen tussen de groepen (King’s 1, King’s 2, King’s 3 en 40 gezonde controles (HC)) bestonden. Vergelijkingen tussen de stadia en tussen elke groep en HC werden uitgevoerd. We namen leeftijd bij PET en geslacht op als covariaten.

Resultaten:
Hersenstofwisseling was omgekeerd gecorreleerd met het stadium in de mediale frontale gyrus bilateraal, en de rechter precentrale en postcentrale gyri. Het full factorial design resulteerde in een significant hoofdeffect van groepen. Er was geen significant verschil tussen stadium 1 en 2. Vergelijking van stadium 3 met stadium 1+2, toonde een significant relatief hypometabolisme in de eerstgenoemde in de linker precentrale en mediale frontale gyri, en in de rechter mediale frontale, postcentrale, precentrale, en midden frontale gyri. De vergelijkingen tussen elke groep en HC toonden de uitbreiding van frontale metabole veranderingen van stadium 1 tot stadium 3, met de grotere metabole kloof tussen stadium 2 en 3.

Conclusies:
Onze bevindingen ondersteunen de hypothese dat in ALS, de voortplanting van neurodegeneratie een corticofugaal, regionaal geordend patroon volgt, dat zich uitstrekt van de motorische cortex naar posterieure en anterieure regio’s.

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: European Journal Of Nuclear Medicine And Molecular Imaging

Share