Het voedingsbeheer voor mensen met ALS: een Brits onderzoek onder diëtisten

13-04-2021

Achtergrond
Mensen die leven met Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) worden geconfronteerd met vele uitdagingen om adequate voeding tot zich te nemen. Er zijn steeds meer aanduidingen die erop wijzen dat gewichtsverlies verband houdt met negatieve prognostische uitkomsten. Wij wilden de praktijk van diëtisten in het Verenigd Koninkrijk onderzoeken met betrekking tot het voedingsmanagement van ALS.

Methoden
Tussen september en november 2018 werd een onlineonderzoek nationaal verspreid via beroepsgroepen, sociale media en nieuwsbrieven onder Britse zorgverleners. De enquête onderzocht het voedingsmanagement van ALS. De antwoorden van de diëtisten worden in dit artikel gerapporteerd. 

Resultaten
In totaal reageerden 130 diëtisten op de vragenlijst. Twee derde meldde dat ALS minder dan een 20% van hun totaal aantal patiënten uitmaakte. Tweeënveertig procent meldde dat voedingsscreening plaatsvond in hun organisatie. De helft van de diëtisten gaf aan dat patiënten 'ongeveer op het juiste moment' werden doorverwezen voor een diëtetische beoordeling, maar 44% gaf aan dat er te laat werd doorverwezen. De meerderheid (83%) van de diëtisten gebruikte voor het energieverbruik in rust voorspellende vergelijkingen die niet gevalideerd waren voor ALS. Bij het stellen van gewichtsdoelstellingen gaven diëtisten aan het vaakst gewichtsbehoud aan te bevelen als de BMI van de patiënt tussen 18,5-25 kg/m2 lag (72%), 25-30 kg/m2 (98%), en meer dan 30 kg/m2 (79%). Bovendien meldden 43% dat mensen met ALS niet vaak genoeg werden gewogen.

Conclusies
Hoewel het belang van een vroegtijdige voedingsbeoordeling wordt erkend, is de tijdigheid van de diëtetische input en de voortdurende controle van de voedingstoestand in de ALS-zorg op dit moment waarschijnlijk niet ideaal. Diëtisten maken melding van het gebruik van voorspellende vergelijkingen voor het schatten van de energiebehoefte en het stellen van gewichtsdoelstellingen die mogelijk niet bevorderlijk zijn voor positieve resultaten. Verder onderzoek is nodig om het optimale voedingsmanagement voor ALS te begrijpen.

 

Vertaling: Fabien

Bron: British Journal of Human Nutrition and Dietetics

Share