ALS en emoties

07-04-2011

Vraag het aan de dokter

Vraag: Ik vind dat ik soms overreageer op dingen die ik hoor, lees, of zie op TV. Occasioneel begin ik te wenen, en het gebeurt dat ik oncontroleerbaar begin te lachen. Is dat iets dat ook andere mensen met ALS ervaren, of zou ik een ander medisch probleem kunnen hebben? Kan ik daar iets aan doen?

Dr. Kasarskis: Het is natuurlijk perfect normaal gelukkige of trieste gevoelens te hebben als je ALS hebt. Maar als je vindt dat je excessieverr lacht of weent, of als uw familie of vrienden vinden dat je overreageert op situaties met meer emotie dan je typisch vertoonde, dan zou dat een probleem kunnen suggereren. Het is niet ongewoon voor mensen met ALS te hebben wat men “pseudo bulbair effect” (PBA) noemt, wat de eigen medische term is voor deze set van symptomen.

PBA kan bij veel verschillende neurologische aandoeningen voorkomen en wordt gekenmerkt door onwillekeurige, plotse, en frequente episode van lachen en/of wenen ruim disproportioneel tot de situatie die er aanleiding toe gaf. De uitbarstingen kunnen verlegenheid en angst verwekken, vooral in de aanwezigheid van anderen. Mensen met PBA kunnen het moeilijk hebben om hun job te behouden of om te interageren in sociale situaties, en zouden zichzelf dientengevolge kunnen isoleren. Een van mijn ALS patiënten met PBA vond dat hij zijn kind niet kon disciplineren omwille van de lachuitbarstingen bij de kwajongenscapriolen van zijn zoon.

Het is veel voorkomend bij mensen met PBA dat ze zich afvragen  hoe het probleem mogelijks gerelateerd kan zijn aan ALS, maar dat is het. De verschijnselen van PBA zijn niets meer dan overdreven reflexen, en zijn een andere hyperactieve reflex die voortkomt uit de weerslag  van  "Upper Motor Neuron" betrokkenheid in ALS.  Het is dan ook niet te verwonderen dat mensen met andere aandoeningen als multipele sclerose, beroerte, traumatisch hersenletsel, en andere neurologische problemen ook PBA kunnen vertonen.

Jarenlang werden mensen met PBA behandeld met een variëteit aan antidepressiva, met slechts beperkt success. Er bestaat nochtans een nieuw geneesmiddel, pas erkend door de FDA, genaamd  Nuedextra® -- een combinatie met vastgelegde dosissen van dextromethorphan hydrobromide en quinidine (niet quinine) sulfaat – dat effectief is in het reduceren van PBA symptomen. (In een geest van volledige openheid, de Universiteit van Kentucky nam deel aan de evaluatie van het geneesmiddel als een locatie voor de klinische studie, maar er is geen ander potentiëel belangenconflict). Neudextra zou een nuttig medicament kunnen zijn voor mensen die vinden dat hun episodes van lachen of wenen interfereren met hun activiteiten van het dagelijkse leven en hun levenskwaliteit.

Ik stel voor dat je je eigen persoonlijke situatie bespreekt met je arts.  Hij of zij zal u helpen in de beslissing of uw symptomen significant genoeg zijn om het gebruik van die medicatie (die tweemaal per dag gegeven wordt) te rechtvaardigen, en of de potentiële voordelen de medicatie voor u de moeite waard maken.

 

Vertaling: Hendrik Clara

Bron: The Exchange

Share