Amylyx Pharmaceuticals kondigt eerste dosis aan bij deelnemers aan de wereldwijde PHOENIX studie met AMX0035 in ALS

08-11-2021

Eerste fase 3 ALS-studie met wereldwijd partnerschap tussen het Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS) en het Northeast ALS Consortium (NEALS)

CAMBRIDGE, Mass.-(BUSINESS WIRE)-.

Amylyx Pharmaceuticals, Inc. kondigt vandaag aan dat de eerste deelnemers zijn gedoseerd in de Fase 3-studie A35-004 (PHOENIX) (NCT05021536), een wereldwijde studie die de veiligheid en werkzaamheid van AMX0035 (natriumfenylbutyraat (PB) en taurursodiol (TURSO; ook bekend als ursodoxicoltaurine)) evalueert bij mensen met amyotrofische laterale sclerose (ALS). De Fase 3-studie zal worden uitgevoerd in ongeveer 65 locaties in Europa en de VS, in samenwerking met respectievelijk de TRICALS- en NEALS-consortia. In de studie zullen ongeveer 600 deelnemers worden geïncludeerd met klinisch definitieve of klinisch waarschijnlijke ALS binnen de 24 maanden na het begin van de symptomen, wat een uitbreiding is van de inclusiecriteria die werden gebruikt in de CENTAUR-studie (definitieve ALS binnen 18 maanden na het begin van de symptomen).

PHOENIX is een studie die volgt op de CENTAUR, een placebogecontroleerde studie waarbij 137 ALS-patiënten werden onderzocht. In deze studie van 24 weken, vertoonden de deelnemers die AMX0035 kregen een statistisch significante vertraging van de functionele achteruitgang aan het einde van de gerandomiseerde fase van 6 maanden, zoals gemeten door de Revised ALS Functional Rating Scale (ALSFRS-R), de meest gebruikte schaal in klinieken wereldwijd om het functioneren bij ALS te meten. In een tussentijdse overlevingsanalyse uitgevoerd bij alle gerandomiseerde deelnemers van CENTAUR die tot drie jaar werden gevolgd, waaronder deelnemers die AMX0035 bleven innemen in een open-label verlengingsfase tijdens de follow-up periode, vertoonden deelnemers die startten met AMX0035 tijdens de placebogecontroleerde fase van CENTAUR een 44% lager risico op overlijden vergeleken met degenen die startten met placebo tijdens de placebogecontroleerde fase (HR 0,56; 95% CI, 0,34-0,92). De mediane overlevingsduur gedurende de open-label lange termijn follow-up fase was 25,0 maanden (95% CI, 19,0-33,6 maanden) in de groep die startte met AMX0035 en 18,5 maanden (95% CI, 13,5-23,2 maanden) in de groep die startte met placebo, een verschil van 6,5 maanden. In het algemeen waren de gerapporteerde percentages bijwerkingen en stopzettingen substantieel gelijk tussen de AMX0035- en de placebogroep gedurende de 24 weken durende gerandomiseerde fase. Gastro-intestinale voorvallen traden echter vaker op (≥2%) in de AMX0035-groep. Gegevens van CENTAUR zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine (NEJM) en Muscle and Nerve.

"Gezien de resultaten van CENTAUR is het bijzonder belangrijk dat we vooruitgang boeken met de wetenschappelijke kennis over ALS en het onderzoek naar AMX0035 voortzetten voor de honderdduizenden mensen die wereldwijd met de ziekte leven," aldus Leonard H. van den Berg, M.D., Ph.D., hoogleraar neurologie aan het UMC Utrecht in Nederland en voorzitter van het Treatment Research Initiative to Cure ALS (TRICALS), een groot Europees trial netwerk gericht op het vinden van een behandeling voor ALS. "We kijken ernaar uit om samen met NEALS aan de Fase 3 PHOENIX studie te werken, omdat er een wereldwijde en gezamenlijke inspanning nodig is om veelbelovende vooruitgang te boeken voor patiënten en hun families."

"ALS is een meedogenloos progressieve ziekte met beperkte behandelingsmogelijkheden, wat betekent dat vooruitgang van cruciaal belang is voor diegenen die met de ziekte leven en voor hun families. Ik ben enthousiast over de mogelijkheid om een studie van deze omvang en reikwijdte uit te voeren binnen het Northeast ALS (NEALS)-netwerk van onderzoekscentra, voornamelijk gevestigd in Noord-Amerika, die voorbereid zijn op klinische studies. Dit in samenwerking met TRICALS in Europa, terwijl we AMX0035 blijven evalueren als een potentieel nieuw therapeuticum", aldus Sabrina Paganoni, M.D., Ph.D., hoofdonderzoeker van de CENTAUR-studie, onderzoeker bij het Healey & AMG Centrum voor ALS in Mass General en lid van het uitvoerend comité van NEALS.

De primaire uitkomst van de 48 weken durende, gerandomiseerde, placebogecontroleerde PHOENIX fase 3-studie is een gezamenlijke beoordeling van de totale progressie van de Amyotrofische Laterale Sclerose Functional Rating Scale-Revised (ALSFRS-R) score gedurende 48 weken én de overleving. Secundaire doeltreffendheidsuitkomsten omvatten verandering in de langzame vitale capaciteit (SVC), gemeten zowel thuis met een zelf bediende spirometer ter ondersteuning van virtuele gegevensverzameling als met standaard spirometrie in de centra. Ook door de patiënt gerapporteerde beoordelingen over levenskwaliteit, overlevingspercentages zonder beademing en andere maatregelen worden verzameld.

Deelnemers die de 48 weken durende studie voltooien, zullen de optie hebben om AMX0035 na de studie te krijgen indien toegestaan door de regelgevende autoriteiten van elke regio voor verlengde toegang (expanded access). Deze post-studie toegang tot AMX0035 zal tevens afhankelijk zijn van regulatoire en terugbetalingsafspraken.

"We zijn dankbaar voor de kans om samen te werken met TRICALS en NEALS, twee van de grootste ALS-onderzoeksorganisaties ter wereld, aan een studie van deze omvang. Samenwerking met beide groepen geeft ons de beste kans om snel en efficiënt voor deze studie te rekruteren en vooruit te gaan en ons in staat te stellen meer te leren over AMX0035," zegt Erin Whitney, B.S., M.B.A., Head of Global Clinical Operations van Amylyx. "We zijn enthousiast over het potentieel om deze gegevens toe te voegen aan onze groeiende hoeveelheid bewijsmateriaal voor AMX0035 bij ALS en van deze studie om een mogelijkheid te bieden voor toegang tot AMX0035 voor mensen die leven met ALS in de Verenigde Staten en Europa."

In augustus kondigde Amylyx aan dat Health Canada de New Drug Submission (NDS) voor AMX0035 ter beoordeling had aanvaard. Meer recent kondigde Amylyx de indiening aan van een New Drug Application (NDA) bij de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) voor AMX0035. Amylyx is van plan een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen (MAA) van AMX0035 in te dienen bij het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) ongeveer tegen het einde van 2021. Het bedrijf blijft AMX0035 bespreken met gezondheidsautoriteiten over de hele wereld en zal de wereldwijde ALS-gemeenschap op de hoogte houden. De studie zal parallel lopen met de geplande indiening van vergunningen voor het in de handel brengen in Canada, de Verenigde Staten en de Europese Unie.
Amylyx onderzoekt momenteel de mogelijkheid voor een Expanded Access Program (EAP) in de Verenigde Staten. Als het EAP wordt geïmplementeerd, zou het parallel lopen met de lopende Fase 3 PHOENIX-studie en de beoordeling van marktaanvragen. Meer informatie over het EAP wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021.
 

Bron: Website Amylyx

Gerelateerde artikels:

Share