Amylyx - Phoenix

← ga terug naar ALS-trials

Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, multicenter fase III-onderzoek ter evaluatie van de veiligheid en werkzaamheid van AMX0035 versus placebo gedurende 48 weken behandeling van volwassen patiënten met amyotrofe laterale sclerose (ALS).

AMX0035 bestaat uit een combinatie van twee stoffen, fenylbutyraat en taurursodiol. Er wordt onderzocht of de combinatie van deze twee stoffen de ziekte kan afremmen.

U heeft 60 % kans om AMX0035 en 40 % kans om placebo te krijgen.

Het studiegeneesmiddel wordt geleverd in een zakje dat moet worden opgelost in water, u start met 1 zakje per dag. Na 14-21 dagen kan dit opgehoogd naar 2 zakjes per dag, dit pas na telefonisch contact met het onderzoekscentrum.

De studie duurt ongeveer 1 jaar, na die periode kan u verder deelnemen aan een open label studie.
 

Share