AstroRx vertraagt vooruitgang ALS in Fase 1/2 studie

23-03-2023

Volgende testfase zal injecties van Kadimastem's experimentele
therapie herhaald toedienen

Volgende testfase zal injecties van Kadimastem's experimentele
therapie herhaald toedienen

Kadimastem's experimentele celtherapie AstroRx was veilig en vertraagde de
ziekteprogressie aanzienlijk in de eerste drie maanden bij mensen met ALS, zo blijkt uit een
Fase 1/2 klinische studie.

De bevindingen zijn in lijn met de eerste gegevens die het bedrijf in 2020 vrijgaf, waarbij
AstroRx de snelheid van ziekteprogressie meer dan halveerde wanneer het in een lage of
hoge dosis werd toegediend. De voordelen van de therapie begonnen echter af te nemen na
de eerste drie maanden, waarbij de mate van ziekteprogressie na zes maanden
vergelijkbaar was met die vóór de behandeling.

De onderzoekers schreven dat herhaalde injecties met AstroRx "het gunstige effect bij ALS
kunnen verlengen". Het bedrijf is nu van plan een Fase 2a klinische studie te starten in de
VS om de effecten te onderzoeken van AstroRx-injecties die om de drie maanden worden
gegeven.

De volledige gegevens van de studie, "Safety and efficacy of first-in-man intrathecal injection
of human astrocytes (AstroRx) in ALS patients: phase I/IIa clinical trial results" werden nu
gepubliceerd in het Journal of Translational Medicine.

Astrocyten zijn stervormige cellen die het voortbestaan en de normale werking van
zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg ondersteunen. Bij ALS wordt echter gedacht
dat astrocyten niet goed functioneren en bijdragen tot de progressie van de ziekte.
AstroRx bevat gezonde astrocyten afkomstig van menselijke embryonale stamcellen, die
kunnen uitrijpen tot meerdere celtypes. AstroRx wordt via een intrathecale injectie
rechtstreeks in het ruggenmergkanaal toegediend en zal naar verwachting het gebrek aan
functionele astrocyten bij ALS-patiënten compenseren en verdere schade aan zenuwcellen
voorkomen.

"Een celtherapie-aanpak met intrathecale injectie van gezonde en functionele astrocyten kan
de afgestorven endogene astrocyten compenseren en de ziekteprogressie afzwakken,"
schreven de onderzoekers.

De veiligheid en de eerste tekenen van werkzaamheid van AstroRx werden onderzocht in
een fase 1/2-studie (NCT03482050) in Israël. De open-label studie omvatte 10 patiënten met
een gemiddelde leeftijd van begin 60 en bij wie in de afgelopen twee jaar ALS was
vastgesteld.

Verschillende doses AstroRx

De deelnemers werden maandelijks gecontroleerd gedurende een inloopperiode van drie
maanden om hun ziekteprogressie te bepalen. Vervolgens kregen vijf patiënten een enkele
dosis van 100 miljoen AstroRx-cellen (lage dosis) en vijf patiënten kregen de hoge dosis van
250 miljoen AstroRx-cellen. Na de injectie werden zij gedurende een jaar gevolgd.
Uit de resultaten bleek dat zowel de lage als de hoge dosis AstroRx een aanzienlijke daling
van de snelheid van ziekteprogressie teweegbrachten.
Tijdens de inloopperiode verloren de patiënten in de groep met een lage dosis gemiddeld
0,88 punten per maand op de ALS Functional Rating Scale Revised (ALSFRS-R), een
gevalideerde maatstaf voor ziekteprogressie. Die daling daalde tot een gemiddelde van 0,30
punten per maand gedurende de eerste drie maanden na de injectie - een significante
vermindering van 66% van de ziekteprogressie.

Vergelijkbare waarnemingen werden gedaan in de groep met hoge doses, waar de daling
van de ALSFRS-R daalde van gemiddeld 1,43 punten per maand in de aanloopperiode tot
gemiddeld 0,78 punten per maand in de eerste drie maanden na de behandeling - een
daling van 45%.

Gecombineerde gegevens van de twee groepen toonden aan dat AstroRx de snelheid van
ziekteprogressie meer dan halveerde - een vermindering van 53% - gedurende de drie
maanden na de injectie. Het effect was nog duidelijker bij een groep patiënten met snel
progressieve ziekte - gedefinieerd als een daling van 1,1 ALSFRS-R-punten of meer per
maand in de inloopperiode - bij wie de progressiesnelheid met 58% werd verlaagd.
Het effect bleef echter niet gehandhaafd bij de follow-up bezoeken na zes en twaalf
maanden, waarbij de progressiegraad in alle groepen terugviel op het niveau van de
beginperiode.

Vergelijkbare verbeteringen na drie maanden en slijtage na zes en twaalf maanden werden
waargenomen in spierkrachttesten, hoewel de verschillen na drie maanden geen statistische
significantie bereikten.

Omvang van de studie gewijzigd

In de studie waren aanvankelijk nog twee groepen patiënten opgenomen om het effect te
onderzoeken van twee injecties met een lage of hoge dosis AstroRx die twee maanden na
elkaar werden toegediend. Dit deel van de studie werd echter niet uitgevoerd vanwege de
toen geldende COVID-19 beperkingen.

Alle patiënten meldden ten minste één bijwerking, maar geen daarvan werd geacht verband
te houden met AstroRx. De helft van de patiënten meldde hoofdpijn na de injectie. Andere
bijwerkingen in verband met de injectie waren pijn op de injectieplaats, gewrichtspijn, rugpijn
en spiercontractie. Alle "waren licht tot matig, en verdwenen ofwel spontaan ofwel met
behandeling," schreven de onderzoekers.

Drie patiënten - één in de groep met een lage dosis en twee in de groep met een hoge dosis
- overleden in de loop van het onderzoek als gevolg van ademhalingsmoeilijkheden door de
progressie van de ziekte.

"Om het klinische effect van AstroRx bij ALS verder te bepalen, zijn aanvullende actieve,
gecontroleerde klinische studies nodig om herhaalde toediening van AstroRx, bijvoorbeeld
om de 3 maanden, te evalueren", concludeerde het team.

Vertaling: Ann Bracke
Bron: ALS News Today
 

Share