Cytokinetics COURAGE studie met Reldesemtiv

← ga terug naar ALS-trials

COURAGE: Fase III, multicenter, dubbel blinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie om het effect en de veiligheid van Reldesemtiv na te gaan in patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).

Deze fase III studie wordt gesponsord door Cytokinetics, INC.
Patiënten met ALS die tussen de 18 en 80 jaar oud zijn, minder dan 24 maanden ziek zijn, een longfunctie (SVC) van ≥ 65% hebben en een score van 44 of minder hebben op de ALS-FRS-R schaal, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan deze studie. De studiemedicatie moet via de mond ingenomen worden en mag niet geplet worden

Reldesemtiv wordt onderzocht als mogelijke nieuwe behandeling ter verbetering van de spierfunctie.

In de eerste fase zullen twee op drie deelnemers tweemaal daags twee tabletten reldesemtiv krijgen en een op de drie krijgt placebo (dit zijn tabletten zonder werkzame stof).  Toewijzing in de groepen gebeurt willekeurig. Noch de patiënt, noch de onderzoeker kunnen kiezen aan welke behandelgroep iemand wordt toegewezen.  Dit eerste deel duurt 24 weken. Daarna volgt een tweede deel van de studie, waarbij alle deelnemers reldesemtiv toegediend zullen krijgen. 
In deze studie zullen ongeveer 555 deelnemers over de hele wereld betrokken zijn. 

Interesse, of wens je verdere informatie? Contacteer ons via onderzoek@als.be

Meer informatie over deze studie vindt u op: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT04944784
 

Share