Cytokinetics maakt bekend dat COURAGE ALS met Reldesemtiv wordt stopgezet

31-03-2023

Bedrijf is van plan de Fase 3 klinische studie van Reldesemtiv te staken
Nadat het Data Monitoring Committee geen effect vond op primaire of belangrijke secundaire eindpunten

Cytokinetics kondigde aan dat het Data Monitoring Committee (DMC) voor COURAGE-ALS (Clinical Outcomes Using Reldesemtiv on ALSFRS-R in a Global Evaluation in ALS), onlangs bijeenkwam om de tweede geplande tussentijdse analyse van deze Fase 3 klinische studie uit te voeren.

De DMC beoordeelde ongeblindeerde gegevens van COURAGE-ALS en adviseerde de klinische studie te staken wegens futiliteit, aangezien er geen bewijs van effect werd gevonden bij patiënten behandeld met reldesemtiv ten opzichte van placebo op het primaire eindpunt van verandering van baseline tot 24 weken in ALSFRS-R of in belangrijke secundaire eindpunten. Gezien deze resultaten wordt de studie in COURAGE-ALS beëindigd. Bovendien is Cytokinetics van plan om de behandeling met reldesemtiv te staken bij alle patiënten, inclusief die in de open-label uitbreidingsstudie, COURAGE-ALS OLE.

"We zijn uiterst teleurgesteld over deze uitkomst en willen de mensen met ALS, zorgverleners, onderzoekers en medewerkers van de klinische studie bedanken voor hun deelname aan COURAGE-ALS," aldus Robert I. Blum, CEO en President van Cytokinetics. "Cytokinetics zet zich al meer dan tien jaar in voor de ALS-gemeenschap en erkent de urgentie om nieuwe potentiële geneesmiddelen voor deze smartelijke ziekte op de markt te brengen. In de komende maanden zullen we de volgende stappen beoordelen met betrekking tot onze neuromusculaire ontwikkelingsprogramma's."

De tweede tussentijdse analyse werd uitgevoerd 24 weken nadat ten minste een derde van de geplande steekproefomvang in COURAGE-ALS was gerandomiseerd. Bij de tussentijdse analyse waren ongeveer 460 patiënten gerandomiseerd en meer dan 200 hadden de 24-weken beoordeling van de eindpunten van de studie bereikt. Deze tussentijdse analyse beoordeelde de primaire en belangrijke secundaire eindpunten op mogelijke nutteloosheid en voorzag in een mogelijke vaste verhoging van de totale inschrijvingen, indien dit nodig werd geacht om de statistische kracht van de studie te vergroten, of om de studie voort te zetten tot het einde zoals gepland. Cytokinetics is van plan om alle regelgevende instanties en onderzoekers van klinische studies betrokken bij COURAGE-ALS op de hoogte te brengen van deze tussentijdse bevindingen. De volledige dataset van deze studie wordt momenteel geanalyseerd en meer details zullen worden voorgesteld op een komende medische vergadering.

COURAGE-ALS & COURAGE-ALS OLE: studie protocol

COURAGE-ALS was een fase 3, multi-center, dubbelblind, gerandomiseerd, placebo-gecontroleerd onderzoek van reldesemtiv ontworpen om ongeveer 555 patiënten met ALS in te includeren. Patiënten werden 2:1 gerandomiseerd om gedurende 24 weken 300 mg reldesemtiv of een passend placebo tweemaal daags oraal te ontvangen, gevolgd door een periode van 24 weken waarin alle patiënten tweemaal daags 300 mg reldesemtiv ontvingen. In aanmerking komende patiënten waren binnen de eerste twee jaar na hun eerste symptoom van spierzwakte, hadden een vitale capaciteit van ≥65% voorspeld, en een screening ALS Functional Rating Scale - Revised (ALSFRS-R) ≤44. Patiënten die stabiele doses edaravone en/of riluzole innamen, mochten deelnemen en de randomisatie werd dienovereenkomstig gestratificeerd. Het primaire eindpunt was de verandering van ALSFRS-R van baseline tot 24 weken. Secundaire eindpunten waren een gecombineerde beoordeling van de ALSFRS-R totaalscore, de tijd tot het begin van ademhalingsinsufficiëntie en de overlevingstijd tot week 24 met behulp van een gezamenlijke ranglijsttest; verandering van baseline tot 24 weken voor vitale capaciteit; ALSAQ-40; en bilaterale handgreepkracht. De studie omvatte twee geplande ongeblindeerde tussentijdse analyses, uitgevoerd door het Data Monitoring Committee. De eerste tussentijdse analyse beoordeelde op nutteloosheid, 12 weken nadat ongeveer een derde of meer van de geplande steekproef was gerandomiseerd. In de tweede tussentijdse analyse werd de nutteloosheid beoordeeld met de mogelijkheid van een vaste verhoging van de totale includering, indien dit noodzakelijk werd geacht, om de statistische kracht van het onderzoek te vergroten.

Een open-label uitbreidingsstudie, COURAGE-ALS OLE, heeft mensen geïncludeerd die hun deelname aan COURAGE-ALS hadden beëindigd. In COURAGE-ALS OLE ontvingen deelnemers 300 mg reldesemtiv tweemaal daags oraal gedoseerd gedurende 48 weken, waarna ze in aanmerking kwamen om over te stappen naar het Managed Access Program, een programma ontworpen om toegang te verschaffen tot reldesemtiv voor patiënten met de diagnose ALS die een eerdere Cytokinetics klinische studie met reldesemtiv of tirasemtiv hebben voltooid.

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové 
Bron: persbericht Cytokinetics
 

Share