De Casemanager, een nieuw steunpunt in het ALS-veld

ALS is een ziektebeeld dat vanaf het begin veel administratie, praktische ondersteuning en medische zorgen met zich meebrengt en dit zeer intensief en herhaaldelijk. Ondanks al deze zorgen is het de wens van de meeste mensen om thuis te kunnen blijven tot het aller laatste moment. Wij vanuit de ALS Liga zullen alles in het werk stellen om deze (of een andere) wens te vervullen.
Tot voor kort was ondersteuning hoofdzakelijk structureel uitgebouwd voor acute situaties. Wat, wanneer je met de rug tegen de muur staat? 
Echter, een goede begeleiding vanaf het begin en ongeacht de setting kan het draagvlak voor mensen met ALS en hun naasten enorm versterken.

Dit draagvlak werd recent gecreëerd door de federale overheid die de nood aan aandacht voor de levenskwaliteit van mensen via geïntegreerde zorg gehoor gaf. Als een pilootproject van drie jaar blies de minister de casemanager leven in. Sinds september 2023 is deze nieuwe functie in voege gegaan onder de vleugels van de patiëntenorganisaties.

Het doel van de casemanagers is om mensen met ALS (pALS) te helpen om hun noden en vragen aan bod te laten komen bij het uittekenen én opvolgen van hun multidisciplinaire zorgtraject. We zijn dan ook zeer blij met deze beslissing gezien we al lang pleiten voor een geïntegreerde aanpak in het multidisciplinair zorgtraject met oog voor de levenskwaliteit van de patiënt en dit van bij de diagnose. De casemanager is een vertrouwenspersoon die zelf niet optreedt als zorgverlener, maar wel heel dicht bij de patiënt staat. Interventie van een casemanager kan worden opgestart wanneer de pALS, diens informele context of iemand uit het betrokken interdisciplinair team het initiatief neemt.
Voor dit pilootproject zal één casemanager voor Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel en één voor Wallonië en Franstalig Brussel worden aangesteld binnen de ALS Liga.

Wij staan alvast klaar om met dit nieuwe project weer structureel de maximale steun die we kunnen bieden uit te breiden en onze pALS, hun mantelzorgers/naasten en hun zorgverleners nog meer op maat kunnen ondersteunen.
Voor meer info: casemanager@als.be
 

Share