E-learning over palliatieve zorg bij ALS

Het doel van deze e-learning is om iedereen die in aanraking komt met ALS, te informeren over wat ALS inhoudt en hoe de verschillende aspecten van ALS geïmplementeerd kunnen worden in het gesprek over palliatieve zorg. We willen hen hun eigen kracht en grenzen laten verkennen en hen een overzicht geven van wat er mogelijk is in de palliatieve zorg in verschillende settings. Onze hoop is dat dit zal leiden tot een hogere kwaliteit van leven voor alle ALS patiënten tot het einde toe.

START DE E-LEARNING.

 

Over de e-learning.

In september 2020 ontvingen we een projectoproep van de Koning Boudewijnstichting en het fonds Marianne & Jean Mechelynck voor projecten rond ondersteuning van professionals en vrijwilligers bij het communiceren en praten met patiënten en hun naasten over palliatieve zorg. Met hun steun en in samenwerking met alle neuromusculaire referentiecentra van België creëerden we een tweetalig e-learning  voor alle zorgverleners die ALS-patiënten begeleiden. Daarvoor richten we ons op kennisverwerving en attitudevorming waarbij gewerkt zou worden vanuit een patiëntgerichte en ervaringsgerichte benadering.

We willen met deze e-learning het taboe doorbreken dat nog steeds rond palliatieve zorg hangt. Het wordt vandaag de dag nog steeds te sterk geassocieerd met terminale zorg, wat er vaak toe leidt dat alle partijen zich afzijdig houden van het belangrijke gesprek. In deze context heeft de ALS Liga in het verleden reeds gepleit voor een herdefiniëring naar supportieve zorg. Om het toegankelijker te maken en weg te sturen van de terminale ondertoon.

Hoewel de projectoproep gericht was op professionals, hebben we de e-learning ook toegankelijk gemaakt voor patiënten en hun naasten.
21 juni 2022, Wereld ALS Dag, is de e-learing gratis toegankelijk via e-learning.als.be.

 

Contact: elearning@als.be

Share