Een fase II klinisch onderzoek met herhaalde intrathecale injecties van autologe mesenchymale stamcellen bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose

29-11-2021

ABSTRACT

Achtergrond: Er is aangetoond dat mesenchymale stamcellen (MSC) een gunstig effect hebben op diermodellen van neurodegeneratie en in pilootonderzoeken bij mensen naar multiple sclerose en amyotrofische laterale sclerose (ALS). 
Doelstelling: Een open-label klinisch onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van herhaalde intrathecale toedieningen van autologe MSC bij ALS-patiënten. 
Methoden: Aan het onderzoek namen 20 personen deel (leeftijd: 20-70 jaar) met een definitieve diagnose van ALS en een score van meer dan 20 op de ALS Functional Rating Scale-revised (ALSFRS-R). De patiënten werden behandeld met 1 à 4 intrathecale injecties van MSC, met een interval van 3 à 6 maanden. De primaire eindpunten waren veiligheid en verdraagbaarheid. Secundaire eindpunten waren effectiviteitsmetingen, waaronder ALSFRS-R-score en geforceerde vitale capaciteit (FVC).

Resultaten: Tijdens de volledige duur van het onderzoek werden geen ernstige ongewenste voorvallen vastgesteld. Een patiënt heeft zich voorafgaand aan de eerste injectie uit het onderzoek teruggetrokken. Bij 15/19 patiënten was de maandelijkse progressie op de ALSFRS-R met meer dan 25 % verbeterd tussen de eerste en de tweede injectie (gemiddelde verbetering van 107,1 %); bij 11/12 patiënten tussen de tweede en de derde injectie en bij 8/10 patiënten tussen de derde en de vierde injectie. In totaal vertoonden 13 patiënten een verbetering van meer dan 25 % in het progressieverloop van de ALSFRS-R over de hele duur tot de laatste transplantatie (gemiddelde verbetering van 47,4 %, p < 0,0038, Wilcoxon-rangtekentoets). 7 van de 19 patiënten gingen er na de eerste transplantatie klinisch op vooruit (toename in ALSFRS-R: +1 tot +4 graden) en 5 patiënten behielden hun vooruitgang na de tweede cyclus. De respons was gecorreleerd met het tijdsinterval tussen de injecties. 

Conclusie: Uit de resultaten van ons onderzoek blijkt dat herhaalde intrathecale injecties van autologe MSC veilig zijn bij ALS-patiënten en dat er aanwijzingen zijn voor klinische voordelen op middellange termijn die verband houden met de intervallen tussen de toedieningen van de cellen. Er zijn uitgebreidere onderzoeken vereist ter bevestiging van deze bevindingen.
N.v.d.r.: De resultaten van dit niet-gerandomiseerd onderzoek met een beperkte groep ALS-patiënten moeten nog bevestigd worden in uitgebreidere onderzoeken.

Vertaling: Emilie Poissonnier
Bron: Frontiers in Bioscience
 

Share