FDA keurt orale versie van Edaravone goed voor ALS

17-05-2022

De orale versie biedt dezelfde werkzaamheid als de eerder goedgekeurde intraveneuze behandeling.

De FDA heeft een orale formulering van edaravone goedgekeurd, op de markt gebracht als Radicava ORS (Mitsubishi Tanabe Pharma America), voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS). De formulering, die via de mond of een voedingssonde kan worden toegediend, is een uitbreiding van het gebruik van een eerder goedgekeurde intraveneuze versie.

Het geneesmiddel, dat bedoeld is om het verlies van fysieke functies bij ALS te vertragen, kan nu op verschillende manieren worden toegediend om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de verschillende behoeften van ALS-patiënten.

"ALS is een progressieve ziekte die, door zijn heterogene aard, patiënten in verschillende tempo’s en met verschillende symptomen treft," zei Tulio Bertorini, MD, professor in de neurologie, The University of Tennessee Health Science Center, in een verklaring. "Daarom is het van cruciaal belang dat patiënten behandelings- en formuleringsopties hebben die tegemoetkomen aan hun eigen unieke behoeften, en Radicava ORS biedt artsen die hun ALS-patiënten edaravone hebben voorgeschreven, een alternatieve leveringsoptie."

De nieuwe orale formulering - die dezelfde werkzaamheid biedt als de intraveneuze versie - is ontworpen voor gebruiksgemak, met een dosis van 5 ml in een draagbaar flesje dat niet gekoeld of bereid hoeft te worden.

De goedkeuring wordt ondersteund door bewijs uit de fase 3-pivotale IV-studie met edaravone, studie 19 (NCT01492686), waarin 137 patiënten met ALS werden geëvalueerd en waaruit bleek dat behandeling met edaravone het verlies van fysieke functie na 24 weken met 33% vertraagde in vergelijking met placebo op basis van de ALS Functional Rating Scale-Revised. Aanvullende gegevens over veiligheid en werkzaamheid werden verzameld in verschillende fase 1-studies en in een aanvullende globale fase 3-studie (NCT04165824). Een lopende fase 3-studie (NCT04577404) onderzoekt ook de veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn van oraal edaravone gedurende 96 weken.

De oorspronkelijke intraveneuze formulering werd op 5 mei 2017 door de FDA goedgekeurd en wordt toegediend in cycli van 28 dagen, waarbij elke patiënt een dosis van 60 mg ontvangt in de loop van een 60 minuten durende infusie. De orale formulering vereist een 14-daagse opstart periode met dagelijkse toediening, gevolgd door een medicijnvrije periode van 2 weken. Deze initiële cyclus wordt gevolgd door een 10-daagse behandelingscyclus om de 14 dagen, die wordt gevolgd door een 14-daagse medicijnvrije periode.

De meest voorkomende bijwerkingen van edaravone zijn blauwe plekken, loopstoornissen en hoofdpijn, evenals vermoeidheid.

Naast de lopende langetermijn fase 3-studie is Mitsubishi Tanabe onlangs ook gestart met de fase 4-studie REFINE-ALS (NCT04259255), waaraan naar verwachting ongeveer 300 patiënten met ALS zullen deelnemen die zijn begonnen met de behandeling met edaravone. De 24 weken durende studie omvat in totaal 6 behandelingscycli van elk 28 dagen, waarbij gedurende 14 dagen van de eerste behandelingscyclus 60 mg edaravone wordt toegediend via een IV-infuus, gevolgd door dagelijkse toediening op 10 van de 14 dagen in de volgende cycli. Biomarkers zullen worden beoordeeld voor oxidatieve stress, ontsteking, en neuronale en spierschade, voor het begin van de behandeling, bij het begin van de behandeling, en opnieuw bij cycli 1, 3, en 6 in de loop van de studieperiode.

Mitsubishi Tanabe Pharma's aanvraag voor een nieuw geneesmiddel namelijk voor oraal edaravone werd op 24 januari 2022 door de FDA aanvaard voor prioritaire beoordeling. Het geneesmiddel werd ook aangewezen als weesgeneesmiddel en als "fast track".

REFERENTIE

Mitsubishi Tanabe Pharma America kondigt FDA-goedkeuring aan van RADICAVA ORS® (edaravone) voor de behandeling van ALS. Nieuwsbericht. Mitsubishi Tanabe Pharma America. 13 mei 2022. https://www.prnewswire.com/news-releases/mitsubishi-tanabe-pharma-americ...

Radicava Orale Suspensie krijgt goedkeuring van FDA 
13 mei 2022 ALS NEWS TODAY

De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) heeft Mitsubishi Tanabe Pharma America (MTPA)'s orale suspensieformulering van edaravone, Radicava ORS, goedgekeurd voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS).

De orale therapie is ontworpen om dezelfde werkzaamheid te bieden als MTPA's Radicava (edaravone) - een FDA-goedgekeurde, intraveneuze therapie waarvan is aangetoond dat ze de progressie van ALS vertraagt - terwijl ze handiger en minder belastend is voor patiënten.

Radicava ORS kan thuis zelf worden toegediend en moet oraal of via een voedingssonde (5 ml/105 mg) worden ingenomen in de ochtend na een nacht vasten (nuchter). Patiënten mogen tot een uur na de toediening geen voedsel (behalve water) consumeren.

Het geneesmiddel wordt geleverd in een draagbaar flesje, bevat een orale spuit van 5 ml voor nauwkeurige dosering en hoeft niet gekoeld of bereid te worden voor toediening.

Radicava ORS heeft hetzelfde doseringsschema als Radicava: een initiële behandelingscyclus van dagelijkse dosering gedurende 14 dagen, gevolgd door een behandelingsvrije periode van 14 dagen, en daaropvolgende behandelingscycli bestaande uit dagelijkse dosering gedurende 10 van de 14-daagse periodes, gevolgd door behandelingsvrije periodes van 14 dagen.

"Bij MTPA zijn patiënten de drijvende kracht achter ons werk bij ons streven naar het ontwikkelen van zinvolle behandelingsopties voor ALS en het blijven aanpakken van onvervulde noden," zei Atsushi Fujimoto, MTPA's president, in een persbericht.

"Vijf jaar geleden lanceerden we met trots Radicava als een behandelingsoptie voor patiënten met ALS in de VS. Nu blijven we de grenzen van innovatie verleggen met Radicava ORS, een oraal toegediende optie die patiënten flexibiliteit biedt in de manier waarop ze hun medicijn innemen," voegde Fujimoto eraan toe.

"ALS is een progressieve ziekte die door zijn variabele karakter patiënten in verschillende tempo’s en met verschillende symptomen treft," zegt Tulio Bertorini, MD, professor in de neurologie aan de University of Tennessee Health Science Center in Memphis.

"Daarom is het van cruciaal belang dat patiënten behandelings- en formuleringsopties hebben die tegemoet komen aan hun eigen unieke behoeften, en Radicava ORS biedt artsen die hun ALS-patiënten edaravone hebben voorgeschreven een alternatieve leveringsoptie," voegde Bertorini toe.

Het besluit van de FDA komt ongeveer vier maanden nadat het agentschap een prioritaire beoordeling had toegekend aan de aanvraag van MTPA, waardoor het beoordelingsproces werd verkort tot zes maanden, in tegenstelling tot de standaard 10 maanden.
Soortgelijke toepassingen worden beoordeeld door de gezondheidsautoriteiten in Japan - waar de intraveneuze formulering van edaravone wordt verkocht als Radicut - en, meer recentelijk, in Zwitserland.

Edaravone, dat is ontwikkeld door het in Japan gevestigde Mitsubishi Tanabe Pharma, werkt door oxidatieve stress te verminderen, een vorm van cel schade die wordt beschouwd als een van de drijvende krachten bij het afsterven van zenuwcellen bij ALS.

De intraveneuze formulering, toegediend via urenlang infuus, werd in 2015 goedgekeurd voor ALS in Japan en Zuid-Korea, in 2017 in de VS, het jaar daarna in Canada en in 2019 in Zwitserland. Het is niet beschikbaar in de rest van Europa.

De wettelijke goedkeuringen waren gebaseerd op gegevens van de klinische studie fase 3 studie 19 (NCT01492686), waaruit bleek dat zes maanden behandeling met Radicava de functionele achteruitgang van ALS-patiënten met 33% vertraagde in vergelijking met placebo.
De goedkeuring van Radicava ORS werd ondersteund door de effectiviteitsgegevens van Radicava en farmacologische bevindingen die aantonen dat de orale formulering vergelijkbare hoeveelheden van de actieve medicatie afgeeft aan het lichaam.

De goedkeuring was ook gebaseerd op gegevens van een door MTPA gesponsorde, wereldwijde fase 3-studie (NCT04165824) waarin de veiligheid en verdraagbaarheid van Radicava ORS werd beoordeeld bij 185 volwassenen met ALS bij wie de symptomen binnen drie jaar na inclusie waren begonnen. Deelnemers kregen gedurende 48 weken (bijna een jaar) 105 mg van de therapie in hetzelfde doseringsschema als Radicava.

Tussentijdse resultaten toonden aan dat zes maanden behandeling over het algemeen veilig was en goed werd verdragen. Verkennende gegevens over de werkzaamheid suggereerden ook dat de orale formulering de functionele achteruitgang zou kunnen vertragen in een mate die vergelijkbaar is met die waargenomen met Radicava in studie 19.

Degenen die de studie voltooiden, konden deelnemen aan een open-label uitbreidingsstudie (NCT04577404), waar ze de therapie gedurende 96 weken (bijna twee jaar) krijgen. Het hoofddoel is de veiligheid en verdraagbaarheid op lange termijn te evalueren, maar er zullen ook verkennende effectiviteitsmetingen worden uitgevoerd.

Daarnaast worden twee doseringsschema's van Radicava ORS getest tegenover placebo in een fase 3b-studie (NCT04569084) waarvoor 380 volwassenen met ALS worden gerekruteerd op 95 locaties in de VS, Canada, Europa, Japan en Zuid-Korea. Deelnemers moeten ALS-symptomen hebben ontwikkeld binnen de twee jaar voorafgaand aan de inclusie.

Het belangrijkste doel van de studie is het beoordelen van veranderingen in de ALS Functional Rating Scale Revised-scores, een maat voor functionele invaliditeit. Secundaire doelen zijn veranderingen in longfunctie en algemene gezondheid, evenals de tijd tot overlijden, tracheostomie of beademingsondersteuning. Tracheostomie is een procedure waarbij een buis wordt ingebracht in de keel om het ademen te ondersteunen.

De studie zal naar verwachting eindigen in juli 2023.

De meest gemelde bijwerkingen van Radicava zijn blauwe plekken, problemen met lopen, en hoofdpijn. Vermoeidheid werd gemeld door 7,6% van de patiënten die Radicava ORS gebruikten.

Mensen met een bekende allergie voor edaravone of een van de inactieve ingrediënten in Radicava en/of Radicava ORS mogen deze medicijnen niet krijgen. Volgens het etiket van edaravone moeten patiënten hun arts op de hoogte stellen als ze zwanger worden of van plan zijn zwanger te worden, of borstvoeding geven of van plan zijn borstvoeding te geven.
Als onderdeel van het streven van MTPA om ALS-patiënten te helpen toegang te krijgen tot Radicava en Radicava ORS, heeft het bedrijf het JourneyMate Support Program opgezet, dat hulp biedt om patiënten en verzorgers te helpen tijdens hun reis voor de behandeling van ALS. Het biedt ook informatie over verzekeringsdekking en financiële steunprogramma's voor patiënten die Radicava ORS voorgeschreven krijgen.

"Om de onvervulde noden in ALS aan te pakken, moeten we nieuwe behandelingen blijven vinden en de huidige behandelingen en zorg blijven optimaliseren", zegt Calaneet Balas, president en CEO van The ALS Association.
"We danken MTPA en de FDA voor hun inspanningen om deze orale formulering mogelijk te maken en we zijn ervan overtuigd dat het een welkome aanvulling zal zijn om de ALS-gemeenschap verder te ondersteunen", voegde Balas eraan toe.
 

Share