Emo eten en comfort food

11-08-2011

Onderzoekers van de K.U.Leuven, de University of Manchester en de Queen Mary University of London hebben aangetoond dat er een wetenschappelijke basis bestaat voor de fenomenen 'emo-eten' en 'comfort food'. Proefpersonen die zonder het te weten een vetzuuroplossing toegediend kregen, waren minder gevoelig voor een droevige gemoedstoestand. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke toptijdschrift Journal of Clinical Investigation.

"We weten al langer dat er een verband bestaat tussen voeding en emoties, zegt dr. Lukas Van Oudenhove, postdoctoraal onderzoeker aan het Translational Research Centre for Gastrointestinal Disorders van de K.U.Leuven. “Dat is ook eenvoudig vanuit evolutionair perspectief te verklaren: omdat eten zo belangrijk is voor het in stand houden van het lichaam en van de soort, brengt het een positief gevoel teweeg. Tot nu concentreerde het onderzoek daar rond zich op de sensorische aspecten: hoe eten smaakt, ruikt en eruit ziet, heeft een belangrijke invloed op je emoties. Wij hebben nu aangetoond dat zelfs wanneer je niet ziet, ruikt, proeft of zelfs weet dat je vet inneemt, een droevige gemoedstoestand verbetert.”

Samen met het Department of Gastrointestinal Sciences en de Neuroscience and Psychiatry Unit van de University of Manchester en het Wingate Institute for Neurogastroenterology van de Queen Mary University of London voerden de onderzoekers van de K.U.Leuven een experiment uit bij twaalf proefpersonen met een gezond gewicht. Ze dienden hen via een maagsonde een vetzuuroplossing of fysiologische zoutoplossing toe en brachten hen intussen met muziek en beelden in een droevige ofwel neutrale emotionele toestand. Intussen werd via MRI de hersenactiviteit gemeten en gaven de proefpersonen aan hoe hun stemming was. Van Oudenhove: “We zagen dat toediening van vetzuren het effect van de droevige emotie verminderde, zowel in de beleving van de proefpersonen als aantoonbaar via de gemeten hersenactiviteit." De vatbaarheid voor droevige emoties wordt dus beïnvloed door de inname van vet, zelfs wanneer dat volledig onbewust gebeurt. “Waarschijnlijk zet het maagdarmstelsel onder invloed van vetzuren, hormonen vrij die signalen sturen naar de hersenen.

Bron: KU Leuven 

Share