Platform voor beeldanalyse kan helpen bij diagnose ALS

09-01-2023

Een beeldvormingsanalyseplatform dat de witte stof van de hersenen in MRI-scans onderzoekt, zou kunnen helpen bij de diagnose ALS, suggereert een nieuwe studie.

De resultaten werden gepresenteerd door Braintale op het congres van de European Academy of Neurology (EAN 2022), dat zowel digitaal als in Wenen, Oostenrijk, werd gehouden. De poster was getiteld "Evaluation of a clinically-validated web-based analysis MRI platform to provide biomarkers in ALS" (“Evaluatie van een klinisch gevalideerd web-based analyse MRI-platform om biomarkers bij ALS te leveren").

"De gepresenteerde verkennende studie toont het uitstekende potentieel van zowel diagnostiek als ziektebewaking voor ALS-patiënten op basis van krachtige neuroimaging-benaderingen zoals ontwikkeld door Braintale," zei Pierre-François Pradat, MD, PhD, in een persbericht. Pradat is neuroloog in het ziekenhuis Pitié-Salpêtrière en co-auteur van de poster.

ALS wordt veroorzaakt door de geleidelijke achteruitgang en dood van motorische neuronen, de zenuwcellen die de beweging controleren. De bovenste motorneuronen brengen signalen van de hersenen naar het ruggenmerg, en de onderste motorneuronen brengen het signaal van het ruggenmerg over naar de rest van het lichaam.

De diagnose van ALS is vaak een ingewikkeld en langdurig proces waarbij de symptomen in de loop van de tijd worden gevolgd en klinische tests worden uitgevoerd om andere aandoeningen uit te sluiten. Volgens Braintale is de gemiddelde tijd tussen het optreden van de symptomen en de diagnose ongeveer een jaar, waardoor patiënten vertraging oplopen bij het ontvangen van zorg.

Diffusion tensor imaging, of DTI, is een soort beeldanalyse die kan worden uitgevoerd via MRI-scans. Dit type beeldvorming is vooral nuttig voor het opsporen van veranderingen in de witte stof van de hersenen - delen van het hersenweefsel die vooral zenuwvezels bevatten die verschillende hersengebieden met elkaar verbinden. De witte stof maakt ongeveer 80% van de menselijke hersenen uit, maar is "lang" niet onderzocht. 

Het platform van het bedrijf maakt gebruik van een combinatie van op kunstmatige intelligentie gebaseerde analyses om op basis van via MRI/DTI verkregen scans afwijkingen in de witte stof te identificeren. Bij ALS kunnen deze dienen als een proxy voor het identificeren van schade aan de bovenste motorneuronen.

"Het platform kan proxies opleveren van degeneratie van de bovenste motorneuronen bij ALS-patiënten, met of zonder klinische tekenen, en kan worden toegepast in een klinische setting voor diagnose en besluitvorming of surrogaat eindpunt in klinische proeven," aldus Pradat.
Hier gebruikten onderzoekers gegevens van een klinische studie (NCT03694132), gesponsord door het Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale in Frankrijk, om MRI/DTI-beelden te analyseren van 24 ALS-patiënten en 22 leeftijds- en geslachtsgelijke controles.

De resultaten toonden aan dat de gemiddelde diffusiviteit (MD), een maat voor waterdiffusie in de hersenen, significant hoger was bij ALS-patiënten dan bij controles in hersengebieden die relevant zijn voor de ziekte, met name de achterste ledematen van het interne kapsel en de cerebrale pedunkel.

Het verschil in de MD van de cerebrale pedunkel was significant voor de subset van ALS-patiënten die geen openlijke klinische tekenen van degeneratie van de bovenste motorneuronen vertoonden, aldus de onderzoekers. Analyses toonden ook aan dat MD scores in het achterste gedeelte van het interne kapsel significant geassocieerd waren met de ernst van ALS symptomen, zoals gemeten door de ALS Functional Rating Scale-Revised score.

Samen suggereren deze gegevens dat het platform van Braintale "DTI-metriek proxies van degeneratie van het bovenste motorneuron bij ALS-patiënten kan leveren, zelfs zonder klinische tekenen," concludeerden de onderzoekers.

"EAN gepresenteerde gegevens openen extra perspectief voor Braintale om het spel te veranderen in zeldzame neurologische aandoeningen zoals ALS als een conceptbewijs van de relevantie van witte stof beoordeling in de diagnostiek en monitoring van patiënten. Het hele team zet zich in om relevante oplossingen te ontwikkelen om betere zorg mogelijk te maken voor patiënten die lijden aan deze verwoestende ziekte", aldus Vincent Perlbarg, medeoprichter en chief scientific officer van Braintale.

Vertaling: Gerda Eynatten-Bové
                                                                                                                             
Bron: ALS News Today
 

Share