Snel verloop van amyotrofische laterale sclerose houdt verband met een grote TDP-43-last in het ruggenmerg

13-09-2021

Samenvatting
Pathologieën van de bovenste en onderste motorneuronen zijn cruciaal voor de autopsiediagnose van amyotrofische laterale sclerose (ALS). Er is nog meer onderzoek vereist om te kunnen bepalen hoe de relatieve last van deze pathologieën het ziekteverloop beïnvloedt. We voerden een geblindeerde retrospectieve studie uit met 38 ALS-patiënten en we onderzochten daarbij het verband tussen pathologische metingen in de motorische schors, de hypoglossale kern, en het ruggenmerg enerzijds en anderzijds klinische gegevens, waaronder de progressieratio, de ziekteduur, de plaats van aanvang, en tekenen van de bovenste en onderste motorneuronen. De belangrijkste bevinding van onze studie was dat de pathologische last van het TAR DNA-bindende eiwit 43 kDa (TDP-43) in het ruggenmerg en de hypoglossale kern duidelijk verband hield met een sneller verloop, gekoppeld aan een gereduceerde overlevingsduur (p < 0,02). Er was geen correlatie tussen de TDP-43-last en de ernst van het celverlies. Evenmin identificeerden we significante klinische verbanden voor de TDP-43-last van de motorische schors of de ernst van het celverlies in de motorische schors. C9orf72-expansie bleek gekoppeld aan een kortere ziekteduur (p < 0,001), maar er was geen duidelijke connectie met de pathologische metingen in deze gebieden. De associatie tussen de TDP-43-last van de onderste motorneuronen en een gereduceerde overlevingsduur in geval van ALS biedt verdere ondersteuning aan de studie van TDP-43 als ziektebiomerker.

 

Vertaling: Bart De Becker
Bron: J. Neuropathol. Exp. Neurol.
 

Share