Tracheotomie mechanische beademing (TMV) bij pALS: klinische kenmerken en overlevingsanalyse

27-09-2012

TMV wordt uitgevoerd bij pALS met een ademhalingsstoornis of wanneer de niet-invasieve beademing niet langer effectief is. De klinische kenmerken en de overleving werd geëvalueerd van een aantal pALS met tracheotomie (TMV), die opgevolgd werden in één ALS Klinisch Centrum.(Palermo)

Tussen 2001 en 2010 werden 87 van 279 pALS onderworpen aan TMV. De reden van de ingreep was in 62 gevallen spinale en in 25 gevallen bulbaire pathologie. De opvolging van de meeste pALS gebeurde telefonisch met hun verzorgers. Er werd een volledige overlevingsanalyse uitgevoerd bij 52 TMV pALS. 31,3 % van de pALS ondergingen een tracheotomie met een hoofdaandeel mannen (M/F=1,69) en met een mediaanleeftijd van 61 jaar ( leeftijd spreiding van 47 tot 66 jaar). Na de TMV belandden bijna alle pALS in een situatie van thuiszorg. De kans dat TMV pALS een PEG sonde ingeplant kregen, was groter dan die van niet-tracheotomie pALS, alhoewel de bulbair/spinale ratio niet verschilde tussen de twee groepen. De Kaplan Meier overlevingsanalyse toonde aan dat TMV de mediaanoverleving verhoogt (47 maanden bij TMV versus 31 maanden bij niet-tracheotomie, p=0,008), met het grootste effect bij patiënten jonger dan 60 jaar bij de uitbraak van hun ALS (TMV≤60jaar, 57,5maanden vs NT≤60jaar, 38,5maanden, p=0.002). TMV wordt in toenemende mate uitgevoerd op pALS. Bijna alle TMV pALS wonen thuis en de meeste van hen worden met een PEG sonde gevoed. Het overleven na TMV duurt meestal langer, met het grootste effect op pALS van minder dan 60 jaar. De resultaten van deze studie kunnen nuttig zijn bij besluitvormingsprocessen van pALS en hun familie over vooruitgeschoven palliatieve zorg.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: Journal Of The Neurological Sciences

Share