Verslag infosessie overheidsinstanties 18-04-2023

Wanneer je geconfronteerd wordt met een diagnose zoals ALS is het soms moeilijk om wegwijs te geraken uit de verschillende vormen van ondersteuning bij verschillende overheidsinstanties, hoe hun procedures in elkaar zitten en welke instantie nu voor wat verantwoordelijk is.
Zowel praktisch als administratief komt hier veel bij kijken.

Daarom lieten we de belangrijkste overheidsinstanties op maandag 17 april zelf aan het woord om hier duiding bij te geven. Zij vertelden over o.a. het persoonsvolgend budget, hulpmiddelen en woningaanpassingen, E-pathologie, palliatief forfait, terugbetalingsvoorwaarden van Riluzole, inkomensvervangende- en integratietegemoetkoming, blauwe parkeerkaart, BTW vermindering bij aankoop van een aangepaste auto, …

Voor het Waalse Agence pour une Vie de Qualité –  kortweg AVIQ - waren Aline Hallaert, Amandine Piette en Johan Delmotte aanwezig. Zij presenteerden bondig het pakket aan diensten die hun interdisciplinaire teams aanbieden aan zowel jongeren als volwassenen met een beperking, die ofwel thuis, ofwel in een zorginstelling verblijven. 

Een belangrijke specifieke ondersteuning voor pALS in Wallonië is het Budget d’ Assistance Personelle (BAP) in prioriteit categorie 1. Dit is een portefeuille waarmee men verschillende zorgdiensten kan inkopen om thuis te kunnen blijven wonen. Een sociale assistent(e) van AVIQ komt daarbij aan huis om te helpen met de goede besteding van het BAP.

Daarnaast kan via AVIQ een uitgebreid gamma aan hulpmiddelen worden verkregen om integratie te bevorderen. Hiertoe behoren o.a. mobiliteitshulpmiddelen, assistive communicatietechnologie, en woningaanpassingen. 

Alle info via https://www.aviq.be/fr of info@aviq.be
 

Nadien presenteerden Sofie Mertens en Elien Vancauwenbergh het ondersteuningsaanbod van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – kortweg VAPH. Op het moment van schrijven valt het VAPH onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits. Het VAPH heeft 5 provinciale kantoren met elk 2 teams, respectievelijk een team voor toeleiding en hulpmiddelen, en een interdisciplinair team. 

Een belangrijke specifieke ondersteuning voor pALS in Vlaanderen is het Persoonsvolgend Budget (PVB) dat kan worden aangevraagd via een spoedprocedure. Het kan worden verkregen onder de vorm van een voucher in geval van verblijf in een zorginstelling, of in cash om zelf verschillende zorgdiensten mee in te kopen om thuis te kunnen blijven wonen


Daarnaast kan ook via het VAPH een uitgebreid gamma aan hulpmiddelen en woningaanpassingen worden verkregen. Voor standaard hulpmiddelen is een refertelijst opgesteld. Wens je een innovatief en bijzonder hulpmiddel aan te vragen dat niet op de refertelijst staat, dan dien je je te richten tot de bijzondere bijstandscommissie (BBC). 

Alle info via www.vaph.be of sofie.mertens@vaph.be

Na een pauze met koffie en versnapering kwamen Dorothée Nevens en Elke Provoost, juristen van het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering – kortweg RIZIV - aan het woord. De directie waarbinnen zij werken ondersteunt pALS met tal van specifieke tegemoetkomingen. 

Zo hebben pALS – omdat hun ziekte behoort tot een E-pathologie - recht op verhoogde tegemoetkoming voor kinesitherapie, aan te vragen via de arts. Heb je als pALS nog een vitale longcapaciteit van minimaal 60% dan heb je recht op terugbetaling van het geneesmiddel riluzole (rilutek, teglutik). Mits voldoen aan de voorwaarden kan de financiële tegemoetkoming palliatief forfait worden verkregen. Sowieso wordt je als pALS door het RIZIV het statuut van persoon met een chronische aandoening toegekend. Tot slot bestaat er de RIZIV conventie MS, ALS en Huntington. Deze voorziet in specifieke opvangplaatsen voor pALS in gespecialiseerde woonzorgcentra verbonden aan referentieziekenhuizen, met een tussenkomst in de dagprijs. 

Alle info via https://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx of Jur_Reg@riziv-inami.fgov.be

Tot slot presenteerde Dr. Paul Genet de producten van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid - Directie Generaal Personen met een Handicap – kortweg FOD Sociale Zekerheid. 

Vooreerst drukte hij iedereen op het hart dat bij een aanvraag door of voor een pALS het aankruis vak ‘prioritaire procedure’ dient te worden aangevinkt waardoor FOD hier voorrang aan geeft.

Bij FOD kan je het attest ‘erkenning van handicap’ aanvragen om bv. sociaal tarief bij een energieleverancier te bekomen. Als je handicap is erkend en je aan de voorwaarden voldoet, kan je bij FOD een inkomensvervangende tegemoetkoming, integratietegemoetkoming, of tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden aanvragen.

Ook is FOD de overheidsinstantie voor aanvraag van zowel de bekende blauwe parkeerkaart, en de nog iets minder bekende European Disability Card.

Overweeg je als pALS om een aangepaste auto te kopen, dan kan je via FOD documenten aanvragen voor zowel BTW vermindering, als de belasting op inverkeerstelling en verkeersbelasting.  
 

Alle info via https://handicap.belgium.be/nl/index.htm of Paul.Jenet@minsoc.fed.be

Share