Teva geeft een verslag over Talampanel als behandeling van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

21-05-2010

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. kondigde vandaag de resultaten aan van de Fase II ALSTAR studie. De studie werd ontworpen om de doeltreffendheid, veiligheid en verdraagzaamheid van Talampanel (een selectieve AMPA antagonist) te bepalen in het verminderen van de ziektegebonden functionele achteruitgang bij Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) patiënten. Resultaten duiden aan dat - terwijl Talampanel veilig en verdraagbaar was voor ALS patiënten - de studie de voornaamste doelstelling “de doelstreffendheid” niet kon waarmaken.

"Ondanks onze hoop om voortgang te boeken in de behandeling van deze uitputtende ziekte, zijn we er met Talampanel niet in geslaagd om de noodzakelijke doeltreffendheid aan te tonen, hoewel de veiligheid bevestigd werd", zei Moshe Manor, Groeps Vice-president bij Teva voor Globale Merkproducten. "Onze vernieuwende productenlijn verbreden door intern Onderzoek en Ontwikkeling, door licentieovereenkomsten en andere zakelijke ontwikkelingsactiviteiten is een onderdeel van onze lange termijn strategie. Dit resultaat heeft geen uitwerking op ons innovatie objectief voor 2015. Wij zullen de ontwikkeling van vernieuwende behandelingen verder zetten, toegespitst op de therapeutische gebieden binnen neurologie, auto-immuniteit en oncologie".

Over de Studie

De multinationale, multicentra, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-parallel-groep gecontroleerde, fase II studie werd uitgevoerd in 25 centra verspreid over de V.S., Canada, Europa en Israël en omvatte 559 patiënten met ALS. Patiënten werden toevallig opgedeeld en namen gedurende 52 weken driemaal daags oraal ofwel 25mg Talampanel ofwel 50mg Talampanel of placebo. Alle patiënten ingeschreven in de studie mochten in combinatie met Talampanel ook Riluzole gebruiken (83% van de patiënten waren op Riluzole aan het begin van de studie). De voornaamste resultaatmeting was verandering sinds de start in de herziene ALS Functionele Gradenschaal (ALSFRS-R) een schaal voor het controleren van de toename van functionele beperkingen bij ALS patiënten.

Over Talampanel

Talampanel is een oraal actieve antagonist van de neuronale opwekkende glutamaatreceptor alpha-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA).

Over Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

ALS is een degeneratieve motorneuronziekte die leidt tot verlamming en uiteindelijk tot overlijden, gewoonlijk binnen 3-5 jaren na het ziektebegin. De doodsoorzaak is meestal een gevolge van ademhalingsfalen. De progressieve symptomen van de ziekte omvatten spierzwakheid in ledematen, spiertrillingen (fasciculaties) en spierkrampen, spraakbelemmeringen, ademhalings- en slikproblemen. In de V.S. en Europa worden jaarlijks meer dan 10.000 mensen met ALS gediagnosticeerd. Men schat dat wereldwijd minstens 50.000 mensen aan de ziekte lijden op elk gegeven moment.

Over Teva

Teva Farmaceutical Industries Ltd., met hoofdkwartier in Israël, is één van de top 15 farmaceutische bedrijven in de wereld en is wereldleider als generisch farmaceutische bedrijf. Het bedrijf ontwikkelt, produceert en verkoopt generische en vernieuwende farmaceutische producten en actieve farmaceutische ingrediënten. Meer dan 80% van Teva’s omzet komt uit Noord Amerika en West Europa.

Vertaling: Koen De Vleeschauwer

Bron: ALS Israël

Share