Vooruitgang in de genetische classificatie van amyotrofe laterale sclerose

26-08-2021

Abstract

Doel van het onderzoek: Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een archetypische complexe ziekte waarin het ziekterisico en de ernst van de ziekte voor de meerderheid van de patiënten het product zijn van een interactie tussen meerdere genetische en omgevingsfactoren. We bevinden ons in een periode van ongekende ontdekkingen met nieuwe grootschalige genoomwijde associatiestudies (GWAS) en een versnelde ontdekking van risicogenen. Een groot deel van de waargenomen erfelijkheid van ALS is echter nog niet verduidelijkt en we zijn nog zelfs niet in de buurt van de opheldering van de totale genetische architectuur, noodzakelijk voor volledige ziekte sub-classificatie.

Recente bevindingen: We vatten recente ontwikkelingen samen en bespreken de toekomst. Nieuwe modellen voor machinaal leren zullen helpen om niet-lineaire genetische interacties te onderzoeken. De statistische kracht voor genetische ontdekking kan worden vergroot door de zoekruimte te verkleinen met behulp van celspecifieke epigenetische profielen en door onze scope uit te breiden naar genetisch gecorreleerde fenotypes. Structurele variatie, somatische heterogeniteit en aandacht voor omgevingsmodificatoren vormen belangrijke uitdagingen die de integratie van meerdere technologieën en een multidisciplinaire aanpak vereisen, waaronder clinici, genetici en pathologen.

Samenvatting: De stap voorbij de volledig penetrante Mendeliaanse risicogenen maakt nieuwe experimentele ontwerpen en nieuwe normen voor validatie noodzakelijk. De uitdagingen zijn aanzienlijk, maar de potentiële beloning voor succesvolle subclassificatie van ziekten is grootschalige en effectieve gepersonaliseerde geneeskunde.

Vertaling : Fabien
Bron : Curr. Opin. Neurol.
 

Share