Wereld ALS-dag: 21 Juni

United in the Worldwide fight against ALS/MND

Wereldwijd wordt 21 juni uitgeroepen tot internationale ALS-dag. Ook in België trachten wij deze dag elk jaar in de kijker te plaatsen en de ALS problematiek onder de aandacht te brengen van de overheden en het brede publiek.

Dat gebeurt vooral via activiteiten, onze ambassadeurs en ook in de media.

Maar wij rekenen ook op jullie. Als iemand ideeën heeft of zich geroepen voelt een of andere activiteit te ontplooien in dit kader, zullen wij dat ten zeerste waarderen. Hoe meer ruchtbaarheid we aan deze vreselijke ziekte geven, hoe beter de problematiek er rond kan aangepakt worden.

ALS-dag mag niet zomaar voorbijgaan. Patiënten en hun familie mogen niet als enigen de betrokkenen zijn op deze dag.

Samen met hen kunnen wij ons steentje bijdragen om bv. op eigen initiatief, in onze buurt of omgeving, iets te ondernemen en alzo deze aandoening een erkenbaar “gezicht” te geven bij het grote publiek. Niet alleen op 21 juni, maar ook nadien… ALS onder de aandacht brengen is noodzakelijk, nu en altijd.

Meer over contact opnemen met media vindt u terug in onze rubriek TIPS

Share