Werkzaamheid en veiligheid van ultrahoge doses methylcobalamine bij beginnende amyotrofische laterale sclerose: een gerandomiseerd klinisch onderzoek

25-07-2022

ABSTRACT

BELANG

De doeltreffendheid van de huidige goedgekeurde geneesmiddelen ter behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS) is beperkt, waardoor het noodzakelijk is dat behandelingen verder worden ontwikkeld. Uit de eerste onderzoeken is gebleken dat ultrahoge doses methylcobalamine een veelbelovend middel zijn.
DOELSTELLING: De werkzaamheid en veiligheid bewijzen van ultrahoge doses methylcobalamine bij ALS-patiënten die binnen een jaar na het optreden van de ziekte zijn opgenomen.

OPZET, SETTING EN DEELNEMERS

Dit multicenter, placebogecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde klinisch onderzoek van fase III werd uitgevoerd van 17 oktober 2017 tot 30 september 2019, met een observatieperiode van 12 weken en een gerandomiseerde periode van 16 weken. De patiënten werden gerekruteerd uit 25 neurologische centra in Japan; aanvankelijk werden patiënten opgenomen bij wie ALS binnen 1 jaar na het optreden van de ziekte werd vastgesteld volgens de bijgewerkte Awaji-criteria. Van deze groep kwamen de patiënten die na een observatie van 12 weken aan de volgende criteria voldeden, in aanmerking voor randomisatie: daling met 1 of 2 punten van de totale score van de Revised Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale (ALSFRS-R), een procentuele geforceerde vitale capaciteit van meer dan 60 %, geen voorgeschiedenis van niet-invasieve ademhalingsondersteuning en tracheostomie, en ambulant zijn. Het beoogde aantal deelnemers was 64 in zowel de methylcobalamine- als de placebogroep. De patiënten werden via een elektronisch websysteem willekeurig toegewezen aan methylcobalamine of placebo.

INTERVENTIES

Intramusculaire injectie van methylcobalamine (dosis van 50 mg) of placebo, tweemaal per week, gedurende 16 weken.

BELANGRIJKSTE UITKOMSTEN EN MAATREGELEN

Het primaire eindpunt was de verandering in de totale ALSFRS-R-score vanaf het begin tot week 16 in de volledige analyseset.

RESULTATEN

In totaal werden 130 patiënten (gemiddelde [SD] leeftijd, 61,0 [11,7] jaar; 74 mannen [56,9 %]) willekeurig toegewezen aan methylcobalamine of placebo (65 elk). Er kwamen 129 patiënten in aanmerking voor de volledige analyseset, en 126 voltooiden de dubbelblinde fase. Van deze groep gingen 124 patiënten door naar de open-label verlengde periode. Het verschil in gemiddelde kleinste kwadraten van de totale ALSFRS-R-score op week 16 van de gerandomiseerde periode was 1,97 punten groter met methylcobalamine dan met placebo (-2,66 vs -4,63; 95 % CI, 0,44-3,50; P = 0,01). De incidentie van ongewenste voorvallen was vergelijkbaar tussen de 2 groepen.

CONCLUSIES EN RELEVANTIE

Uit de resultaten van dit gerandomiseerd klinisch onderzoek bleek dat ultrahoge doses methylcobalamine doeltreffend waren voor het vertragen van de functionele achteruitgang bij ALS-patiënten in een vroeg stadium en met een matige progressie, en dat het veilig was om te gebruiken gedurende de behandelingsperiode van 16 weken.

REGISTRATIE VAN HET ONDERZOEK

Identificator ClinicalTrials.gov: NCT03548311.

Vertaling: Emilie Poissonnier
Bron: JAMA Neurology
 

Share