Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS-)Therapeutica – Tussentijdse Evaluatie en Marktvooruitzichten tot 2018

09-03-2012

Rapport: ALS-Therapeutica zullen trage groei kennen tot 2018
Een nieuw marktonderzoekrapport bij companiesandmarkets.com

De globale markt voor ALS-therapeutica werd in 2010 geschat op een waarde van ong. $168m. Rilutek (riluzole) is het enige goedgekeurde geneesmiddel dat voorgeschreven wordt voor de behandeling van ALS. Het is een medicijn dat op de ziekte ingrijpt en het leven van de patiënt met enkele maanden verlengt. Niettemin beperken de geringe efficiëntie, middelmatige veiligheid en de hoge jaarlijkse kosten het gebruik van Rilutek bij de artsen. Nochtans leidt de hoge kost er ook toe dat Rilutek een aanzienlijk marktaandeel verwerft in termen van waarde. Tijdens de voorspelde periode 2010-2018 wordt verwacht dat de ALS-therapeuticamarkt gekenmerkt zal worden door het vervallen van het patent van Rilutek de goedkeuring van dexpramipexole, olesoxime en Radicut (edaravone). De lancering van deze nieuwe producten zal de impact van het vervallen van het Rilutekpatent compenseren en de groei van de markt opdrijven tot ong. $234.8m in 2018 tegen een samengestelde jaarlijkse groeiratio van 4.3%.

De veelbelovende kandidaat-opvolger, dexpramipexole, heeft heel snel de goedkeuring gekregen van de ‘US Food and Drug Administration’ (FDA) en de status van weesgeneesmiddel van zowel de FDA en de ‘European Medicines Agency’ (EMEA) in 2009. Olesoxime kreeg het statuut van weesgeneesmiddel van de FDA en de benaming Weesgeneesmiddel van de Europese Commissie in 2005. Radicut kreeg het statuut van weesgeneesmiddel in Japan in 2005. Daarom zullen deze drie nieuwe geneesmiddelen die tegen 2014 op de markt zullen komen de groei van de markt helpen aanzwengelen. De uitdagende omgeving van de klinische ontwikkeling vormt, wegens het ontbreken van een goed begrip van de pathofysiologie van ALS, een belangrijke hinderpaal voor de goedkeuring van nieuwe geneesmiddelen op de markt van ALS-therapeutica. Dit wordt aangetoond door het feit dat er geen belangrijke goedkeuringen geweest zijn voor de behandeling van ALS in het laatste decennium sinds de goedkeuring van Rilutek in Japan in 2001. Bovendien was in 2002 de ontwikkeling van Xaliproden door het toenmalige Sanofi-Synthelabo Inc. (nu Sanofi) stopgezet in Fase 3 van zijn ontwikkeling, omdat bij de proeven minder overlevingsvoordelen vastgesteld werden, vergeleken met de verwachte resultaten.

Zwakke Markt die door één goedgekeurd geneesmiddel tegen ALS bediend wordt

De huidige concurrentie in de markt voor ALS-therapeutica is zwak. Dat is vooral te wijten aan de aanwezigheid van slechts één goedgekeurd medicijn, Rilutek. Dit medicijn werd ontwikkeld door Sanofi en vertoont kenmerken die de ziekte beïnvloeden. Nochtans maken de geringe efficiëntie, het neveneffectenprofiel en de hoge therapiekost de verhouding tussen het risico en het voordeel onaantrekkelijk. Dit beperkt de voorkeur voor Rilutek bij de clinici. De huidige markt is in hoge mate afhankelijk van het gebruik van ‘off-label’ geneesmiddelen zoals spierrelaxantia, antidepressiva, niet-steroïdale ontstekingsremmers en opioïden. Er wordt verwacht dat deze trend zich waarschijnlijk zal doorzetten gedurende de volgende drie tot vier jaar, waarna de veelbelovende kandidaat-opvolgers wellicht op de markt zullen komen.

Op de ALS-therapeuticamarkt leeft een grote onbeantwoorde vraag

De huidige ALS-therapeuticamarkt wordt bediend door één goedgekeurd geneesmiddel, Rilutek en verscheidene ‘off-label’ geneesmiddelen. De onbeantwoorde vraag bestaat in de vorm van het ontbreken van goedgekeurde therapieën met effectieve eigenschappen en meer veiligheid en efficiëntie. De huidige evaluatie van de markt suggereert dat de onbeantwoorde vraag groot is (49%). De markt vraagt naar therapieën die niet alleen de progressie van de ziekte bestrijden en de overlevingskansen verhogen, maar ook veiliger en efficiënter zijn. Hoewel Rilutek de schade aan de motorische neuronen beperkt door het verlies van glutamaat te beperken heeft het toch een onvoldoend veiligheids- en efficiëntieprofiel.

Eersteklas moleculen in de pijplijn

Onze analyse toont aan dat er 51 moleculen in diverse stadia van ontwikkeling zijn. Van dat totaal zijn er 32 eersteklas moleculen, wat neerkomt op 63% van het totaal. Dit betekent dat de pijplijn met ALS-therapeutica goed gevuld is. Fase 3 maakt ong. 14% uit, gevolgd door Fase 2 met 31%, Fase 1 met 12% en de preklinische fase en ontdekking met 39% van het hele pakket. De veelbelovende producten in de late ontwikkelingsfase zijn neuroprotectieve stoffen die erop gericht zijn de overlevingskansen te verhogen. Bovendien hebben deze medicijnen hogere veiligheids- en efficiëntieniveaus in vergelijking met Rilutek.

Implicaties voor de markt in de toekomst

Biogen Idec/ Knopp Biosciences (dexpramipexole), Actelion Pharmaceuticals Ltd (olesoxime), Mitsubishi Tanbe Corporation (Radicut) en The Avecina Group (ALS-02) zullen waarschijnlijk belangrijke spelers worden op de toekomstige markt van ALS-therapeutica. Deze bedrijven hebben geneesmiddelen in Fase 3 van de pijplijn. De huidige markt van ALS-therapeutica wordt gekenmerkt door een grote onbeantwoorde vraag die wellicht gedeeltelijk opgevangen zal worden door de introductie van ‘pijplijnproducten’ gedurende de voorspelde periode tot 2018. Er wordt verwacht dat Sanofi een achteruitgang van zijn marktaandeel zal moeten noteren wegens het aflopen van het patent van Rilutek en het ontbreken van nieuwe ALS-medicijnen in klinische ontwikkeling in de pijplijn.

Overzicht van het rapport

Dit rapport is een essentiële bron van informatie en analyse over de globale ALS-therapeuticamarkt. Het rapport legt de belangrijkste trends bloot die de ALS-therapeuticamarkt vorm geven en aandrijven. Het rapport verschaft ook inzicht in het bestaande concurrentiële landschap en de opkomende spelers van wie verwacht wordt dat zij op beduidende wijze de marktpositie van de huidige marktleiders zullen wijzigen. De belangrijkste bijdrage van het rapport bestaat erin waardevolle inzichten te verschaffen over de producten in de pijplijn in de globale ALS-therapeuticasector. Dit rapport is samengesteld op basis van gegevens en informatie die verkregen is uit externe gegevensbanken, primaire en secundaire research en interne analyse door ons team van industriële experten.

 

Vertaling: Romain Eeckhout

Bron: Live-PR

Share