Klinische studies in België: een stand van zaken

24-05-2011

De aanzienlijke afname van klinische studies in 2009 in ons land, is afgeremd in 2010. Klinische studies zijn goedkoper in België dan in de andere EU-lidstaten en in de Verenigde Staten, maar duurder dan in de opkomende Oost-Europese landen, China en Rusland. Een verdere verschuiving van klinische studies naar deze landen behoort dan ook tot de mogelijkheden. Dat blijkt uit een recente analyse van PricewaterhouseCoopers (PWC) op vraag van ‘The Initiative to Promote Clinical Trials in Belgium’ (The Initiative) dat zich blijft inzetten voor het behoud van klinische studies in ons land.

In samenwerking met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) en op verzoek van de partners van ‘The Initiative’ (http://www.theinitiative.be/Initiators.aspx) (*) heeft PWC een stand van zaken van de laatste vijf jaar opgemaakt van de klinische studies in België. Deze analyse kan de aanzet vormen van een strategie om de klinische studies in ons land te vrijwaren en uit te bouwen.

Een overzicht:
1. Dankzij klinische studies in ons land hebben de Belgische patiënten op een gecontroleerde manier vroegtijdig toegang tot therapeutische innovaties die worden ontwikkeld voor onder meer kanker, het maag-darmkanaal en het metabolisme, het zenuwstelsel, cardiovasculaire aandoeningen en respiratoire ziekten. Zo leveren zij een belangrijke maatschappelijke bijdrage tot meer inzicht in het klinisch beeld en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen.

2. België is ook aantrekkelijk voor klinische studies omwille van de internationaal erkende excellentie van de biomedische en medische wetenschappen. Voor klinische studies blijven zij betrokken bij de geavanceerde ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen.

3. In vergelijking met andere EU-landen en de VS kosten klinische studies in ons land minder, maar de kostprijs ligt 10 % lager in Polen en 20 % lager in China en Rusland. Tegen 2012 wordt dan ook een stijging van 15 % verwacht van het aantal klinische studies in Oost-Europa tegenover 8,5 % in West-Europa.
Bron: PWC-analyse, november 2010 (zie bijlage)

4. Terwijl ons land nog 624 klinische studies telde in 2008, waren dat er 517 in 2010. De voornaamste daling werd opgetekend in 2009. De economische crisis en de stijgende druk van de opkomende landen speelden een rol in die neerwaartse evolutie.

5. België telt gemiddeld 54 patiënten per klinische studie. Dat is een bescheiden aantal, maar wanneer inwonersaantallen in rekening worden gebracht, behoort ons land tot de betere van Europa. Conform met de Europese vereisten sinds 2008 worden klinische studies gedaan voor kinderen en jongeren. In België zet die trend zich echter niet door. De laatste twee jaar is hun deelname zelfs afgenomen met 44 %.  

6. Het merendeel van de klinische studies in België wordt gefinancierd door (bio)farmaceutische researchbedrijven, die 85 % van de studies initiëren. Vijf jaar geleden was dat net geen 80 %. De academische wereld neemt het resterende aantal voor zijn rekening.

7. De afhandeling van de aanvragen door het geneesmiddelenagentschap (FAGG) is doelmatig en ligt ruimschoots binnen de vastgelegde termijnen. Daarmee draagt het geneesmiddelenagentschap bij tot een gunstig klimaat voor klinische studies in ons land.

Klinische studies leveren niet alleen een belangrijke gezondheidsbijdrage, ook de economische bijdrage valt niet te onderschatten. Het gaat om een kernactiviteit van de (bio)farmaceutische sector, die in België niet minder dan 41 % van zijn omzet (1,8 miljard euro) herinvesteert in de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen. Daarenboven betaalt de sector een heffing op zijn omzet die de voorbije vijf jaar de schatkist 1,26 miljard euro heeft opgeleverd. Voorts zijn 4.700 van de bijna 32.000 werknemers actief in R&D en klinische studies. Dat betekent een jaarlijkse bijdrage van de sector van 800 miljoen euro aan sociale bijdragen aan onze sociale zekerheid.  

De analyse van PWC toont aan dat België nog steeds heel wat te verdedigen heeft en niet op zijn lauweren kan rusten. België heeft de knowhow en een uitgebouwd en hoogstaand netwerk van academici, universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen, farmaceutische bedrijven, spin-offs en biotech-bedrijven. De partners van ‘The Initiative’ willen, in navolging van andere landen, samenwerken met de overheid en het geneesmiddelenagentschap aan een doelmatige strategie om deze troeven te valoriseren en onze rol als gastland van klinische studies te bewaren. Zo kan het e-healthproject een hulpmiddel zijn om sneller de geschikte patiënten te vinden voor een klinische studie.

(*) BeAPP, bapu, ACRP en pharma.be – Voor meer info www.theinitiative.be  
 

 

Klik hier voor de analyse van PriceWaterhouseCoopers


Recent developments on clinical trials in Belgium.pdf

Share