Amyotrofische laterale sclerose en darmflora - oorzaak en gevolg vaststellen

16-06-2020

Marc Gotkine, Denise Kviatcovsky & Eran Elinav

Samenvatting

De darmflora zijn via metabolische darm-herseninteracties mogelijk betrokken bij een waaier van neurologische aandoeningen. In dit addendum vatten we de bevindingen van onze recente studie samen. Die onderzocht de potentiële modulerende invloed van het microbioom bij een transgeen ALS-muizenmodel en de mogelijke toepassing op de ziekte bij de mens. We stelden vast dat transgene muizen tekenen vertonen van dysbiose, zelfs in het presymptomatische stadium, en een ernstiger ziekteverloop doormaken in bacteriënvrije omstandigheden of nadat ze bredespectrumantibiotica kregen toegediend. We toonden aan dat Akkermansia muciniphila een verbetering brachten in het ziektebeeld bij muizen en dat dit mogelijk te danken is aan de productie van nicotinamide. Daarna voerden we een voorafgaande studie uit op de menselijke vorm van ALS en identificeerden we functioneel gelijkaardige wijzigingen in het metagenoom. Bovendien stelden we vast dat ALS-patiënten lagere systemische en CSF-niveaus van nicotinamide vertoonden. Dit suggereert dat de bij het muizenmodel vastgestelde veranderingen mogelijk relevant zijn voor de ziekte bij mensen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Taylor & Francis Online

27-05-2020 - Darmbacteriën stemmen ontsteking en levensduur af in een muismodel voor ALS

Share