Het analyseren van hersenexosomen in bloedmonsters kan helpen om ALS eerder te diagnosticeren

14-08-2020

Exosomes

De vorming en degradatie van exosomen. 

Exosomen, microscopische pakketjes met genetisch materiaal, komen vanuit verschillende weefsels in het bloed terecht. Door het sequencen van microRNA binnen de exosomen die afkomstig zijn uit de hersenen, is het nu mogelijk om definitief onderscheid te maken tussen bloedmonsters van ALS-patiënten en gezonde controles, heeft een team van onderzoekers van de Brain Chemistry Labs vandaag in de Royal Society Open Biology aangekondigd. ALS is een progressieve neurodegeneratieve ziekte die meestal mensen in de bloei van hun leven treft.

"Wij denken dat dit alles verandert: de methoden die we hebben ontwikkeld zullen leiden tot de mogelijkheid om ALS snel te diagnosticeren vanuit één enkele bloedafname, in vergelijking met de huidige wetenschappelijke maatregelen waarbij patiënten mogelijk meer dan een jaar moeten wachten op een bevestigde diagnose", meldt Dr. Sandra Banack, Senior Scientist van de Labs voor Hersenchemie en eerste auteur van het nieuwe artikel. "Mensen met ALS leven gemiddeld twee tot drie jaar na de diagnose, dus een snelle beoordeling is cruciaal."

De nieuwe test is gebaseerd op exosomen, dat zijn microscopische pakketjes met genetisch materiaal die door verschillende weefsels in het lichaam worden afgeworpen. De onderzoekers hebben de hersenexosomen uit bloedplasma gezuiverd door een uniek eiwit op het exosoomoppervlak te richten. Met behulp van de hersenexosomen hebben de onderzoekers microRNA geëxtraheerd, wat korte sequenties van genetisch materiaal zijn die typisch de genexpressie in de cel reguleren. Acht verschillende microRNA-sequenties vormen samen een unieke genetische vingerafdruk die bloedmonsters van ALS-patiënten onderscheidt van gezonde controles.

Volgens Dr. Rachael Dunlop, Senior Research Fellow van de Laboratoria voor Hersenchemie, "kan deze nieuwe genetische vingerafdruk kansen bieden voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen. Gezien het gebrek aan behandelingen voor ALS, begrijpen dokters en onderzoekers het belang van een nieuwe biomarker om te helpen bij het beoordelen van de effectiviteit van nieuwe kandidaat-geneesmiddelen, en om patiënten in staat te stellen om experimentele behandelingen te ontvangen in een vroeger stadium van de ziekte".

Dr. Walter Bradley, voorzitter emeritus van de afdeling Neurologie van de University of Miami Miller School of Medicine, die geen auteur was van dit onderzoek, verwelkomde deze vooruitgang. "Een vroege diagnose is de heilige graal voor veel neurologische ziekten," zei hij. "Deze nieuwe resultaten zijn zeer veelbelovend voor patiënten en hun artsen."

Het vertalen van deze nieuwe technieken van de laboratoriumbank naar de kliniek kan nog steeds tijd kosten, waarschuwt Brain Chemistry Labs Directeur Dr. Paul Alan Cox. "We zijn enthousiast over deze ontdekking," legt Cox uit, "maar de analytische technieken zijn op dit moment kostbaar en tijdrovend."

 

Vertaling: Annelore Knoors

Bron: Technology Networks

Share