Onderzoek suggereert dat risico op ALS verhoogt wanneer er meer blootstelling is aan dieseluitlaatgassen

02-03-2018

MINNEAPOLIS, Mensen die vaak worden blootgesteld aan dieseluitlaatgassen tijdens het werk, kunnen een hoger risico hebben op Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS), en dat risico kan verhogen naarmate er meer blootstelling is. Dat zijn de resultaten van een voorlopige studie die vandaag gepubliceerd werd en die gepresenteerd zal worden op de 70ste jaarlijkse bijeenkomst van de American Academy of Neurology in Los Angeles, van 21 tot 27 April, 2018.

"Er werd al eerder gesuggereerd in studies dat arbeiders die vaak worden blootgesteld aan dieseluitlaatgassen, meer risico op ALS kunnen hebben. Toch is er nog geen onderzoek gedaan naar de relatie tussen blootstelling aan dieseluitlaatgassen tijdens verschillende periodes in het leven en ALS", aldus onderzoekster Aisha Dickerson, PhD, van Harvard T.H. Chan School of Public Health in Boston, Massachusetts. “Over het algemeen is het risico op ALS laag, maar onze bevindingen suggereren dat hoe groter de blootstelling aan dieseluitlaatgassen is, hoe meer risico er is om ALS te ontwikkelen.”

ALS is een zeldzame neurologische ziekte die hoofdzakelijk de zenuwcellen die spierbeweging controleren beïnvloedt, zoals wandelen of spreken. ALS is een ziekte die erger wordt met de tijd en die uiteindelijk tot de dood leidt, meestal door ademhalingsproblemen. Er is momenteel geen behandeling voor ALS.

Voor deze studie selecteerden de onderzoekers 1639 mensen van ongeveer 56 jaar, die met ALS werden gediagnosticeerd tussen 1982 en 2013. De mensen werden geselecteerd via het Deense nationale patiëntenregister. Elke persoon met ALS werd vergeleken met 100 mensen van dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht die geen ALS hadden. De onderzoekers verzamelden het arbeidsverleden van elke persoon en berekenden de geschatte blootstelling aan dieseluitlaatgassen alvorens de patiënt met ALS gediagnosticeerd werd en de geschatte blootstelling aan dieseluitlaatgassen bij de gezonde deelnemers in dezelfde periode. De geschatte blootstelling werd gebaseerd op de potentiële gevaren die verbonden zijn aan specifieke jobs, zoals benzinestationsbedienden, buschauffeurs en bouwarbeiders. De onderzoekers bepaalden de cumulatieve hoeveelheid blootstelling aan dieseluitlaatgassen per deelnemer. Ze berekenden de blootstelling van zowel vijf en tien jaar voordat de patiënt gediagnosticeerd werd, zodat de tijd die dieseluitlaatgassen nodig hebben om een effect op het lichaam te hebben, in rekening kon worden gebracht.

De deelnemers werden in vier groepen verdeeld op basis van de hoeveelheid blootstelling aan dieseluitlaatgassen. Mannen die minstens tien jaar voordat ze deelnamen aan de studie werden blootgesteld aan dieseluitlaatgassen op het werk, hadden 20 procent meer kans om ALS te hebben dan mannen die niet aan uitlaatgassen werden blootgesteld tijdens dezelfde periode. Mannen die meer dan vijftig procent kans hadden om blootgesteld te worden aan uitlaatgassen op hun werk, vertoonden een sterkere relatie met ALS. Die groep had 45 procent meer kans om ALS te ontwikkelen dan de groep die niet werd blootgesteld aan uitlaatgassen zowel vijf als tien jaar voordat ze deelnamen aan de studie. Bij vrouwen werd zo'n verband niet gevonden, hoewel de soort klussen die in dezelfde job worden uitgevoerd in wezen kunnen verschillen voor mannen en vrouwen.

De resultaten werden aangepast voor andere factoren die een risico op ALS zouden kunnen hebben, zoals de sociaaleconomische status en waar in Denemarken de deelnemer leefde.

Dickerson zei: "Dat soort van blootstelling verdient meer aandacht en onderzoek aangezien we graag willen weten wat ALS veroorzaakt. Het is belangrijk om te weten dat de bevolking aan dieseluitlaatgassen kan worden blootgesteld door het verkeer. Of die blootstelling het risico op ALS verhoogt is een belangrijke kwestie die we nog moeten onderzoeken.”

De studie werd gesteund door het National Institute of Environmental Health Sciences en de National Institutes of Health.

De studie toont niet aan dat dieseluitlaatgassen ALS veroorzaken, maar toont slechts een verband.

Deze studie onderzocht de blootstelling aan uitlaatgassen op het werk, maar kon niet direct inschatten hoe vaak iemand persoonlijk aan uitlaatgassen werd blootgesteld. Dat is een beperking van dit onderzoek. De onderzoekers merken echter op dat een potentiële verkeerde classificatie die door deze beperking veroorzaakt zou kunnen zijn, waarschijnlijk de waargenomen verbanden zou verkleind hebben.

 

Vertaling: ALS Liga: Hanna

Bron: PR Newswire

Share