Neuraltus Pharmaceuticals rapporteert resultaten van een fase 2 NP001-studie voor amyotrofische laterale sclerose (ALS)

27-04-2018

SAN BRUNO, Calif. en LOS ANGELES, /PRNewswire/ -- Neuraltus Pharmaceuticals, Inc., een private farmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontwikkeling van innovatieve therapieën voor neurodegeneratieve ziektes, kondigde vandaag bevindingen aan van een fase 2-studie ter bevestiging van haar therapie in onderzoeksfase, NP001, voor ALS-patiënten met verhoogde niveaus van systemische ontsteking. De studie, waarbij 138 patiënten betrokken waren, haalde haar primaire en secundaire eindpunten niet: een verandering vanaf de basislijn van de score van de Gereviseerde ALS Functionele Meetschaal (ALSFRS-R) en van de longfunctie zoals gemeten via de vitale capaciteit. De toplijngegevens zullen worden gepresenteerd tijdens een podiumpresentatie tijdens de 70ste Jaarlijkse Bijeenkomst van de American Academy of Neurology in Los Angeles, op 26 april 2018 om 8u00 plaatselijke tijd.

"We erkennen de enorme behoefte aan vooruitgang bij de behandeling van ALS en we zijn erg teleurgesteld door de bevindingen van onze fase 2-studie ter bevestiging van NP001", zegt Rich Casey, CEO van Neuraltus Pharmaceuticals. "We voeren bijkomende analyses uit van de onderzoeksresultaten om na te gaan of we de ontwikkeling van deze verbinding nog zullen voortzetten."

Over de bevestigende fase 2-studie van NP001
De fase 2-studie ter bevestiging was een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie gespreid over meerdere centra waarbij 138 Noord-Amerikaanse subjecten met ALS en tekenen van systemische ontsteking deelnamen. De patiënten kregen ofwel een dosis NP001 van 2 mg/kg, ofwel placebo, gedurende 6 maanden. De studie was ontworpen om de verandering vanaf de basislijn te evalueren van de ALSFRS-R gedurende de studieperiode. Tot de secundaire doelstellingen behoorden een verandering in de longfunctie zoals gemeten via de vitale capaciteit en verder ontstekingsbiomerkers. Meer informatie vindt u op https://clinicaltrials.gov.

In de eerste fase 2-studie van NP001 beoordeelde Neuraltus de veiligheid, verdraagbaarheid en de preliminaire efficiëntie van twee dosisniveaus van NP001 versus placebo met behulp van de ALSFRS-R. Een secundaire analyse van de studieresultaten suggereerde dat verhoogde niveaus van een biomerker voor systemische ontsteking, C-reactieve proteïne (CRP), zouden kunnen aangeven welke patiënten meer kans maken om te reageren op NP001.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Neuraltus Pharmaceuticals

Neurology Today-conferentiereporter: Jaarlijkse Bijeenkomst van de AAN

LOS ANGELES–Een experimenteel geneesmiddel dat ontstekingen reguleert en een sterk signaal vertoonde in een pilootstudie bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) vertoonde geen verschil bij een grotere fase 2B-studie. Dat meldden onderzoekers tijdens de Jaarlijkse Bijeenkomst van de AAN.

"Dit is bijzonder slecht nieuws voor patiënten", zegt Robert G. Miller, MD, Genoot van de AAN, klinisch professor Neurologie en Neurologische Wetenschappen aan de Medische School van Stanford University en directeur van het Forbes Norris ALS Research Center aan het Medisch Centrum van California Pacific. "We koesterden veel hoop en we verwachtten stellig dat dit geneesmiddel zou werken. Ik denk nog steeds dat neuro-ontsteking wel degelijk een rol speelt bij ALS. We weten niet of het om een primaire dan wel secundaire rol gaat, maar neuro-ontsteking is een belangrijk doelwit voor ALS-therapieën. Hoewel dit onderzoek tegenvalt, levert het nuttige informatie op voor het verfijnen van onze jacht op biomerkers die kunnen worden gebruikt in toekomstige studies."

NP001, dat werd ontwikkeld door Neuraltus Pharmaceuticals, blokkeert de activering van inflammatoire macrofagen. Een fase 1-studie kwam tot de bevinding dat het intraveneuze geneesmiddel veilig was en goed werd verdragen. Een fase 2A-studie vertoonde een signaal in een subgroep van patiënten met systemische ontsteking bij wie de afname op de Gereviseerde ALS Functionele Meetschaal (ALSFRS-R) leek te stoppen en de afname van de vitalecapaciteitsmetingen leek te vertragen. Het was zelfs zo dat bij 25 procent van de patiënten die een hoge dosis NP001 kregen tijdens het eerste onderzoek de voortgang stopte tijdens de studie vergeleken bij 10 procent van de patiënten die placebo kregen.

Voor deze meest recente gerandomiseerde dubbelblinde studie rekruteerden dr. Miller en onderzoekers van 21 centra 138 ALS-patiënten die nog steeds een functionele vitale capaciteit van meer dan 65 procent hadden en hoge C-reactieve-proteïneniveaus (een biomerker voor ontsteking) en minder dan twee jaar symptomen vertoonden. De patiënten werden gerandomiseerd voor intraveneuze NP001 of placebo. De eerste cyclus bestond uit vijf opeenvolgende dagelijkse doses, gevolgd door vijf cycli van drie opeenvolgende dagelijkse doses met intervallen van 28 dagen. Het primaire resultaat was een verandering in de ALSFRS-R vanaf de basislijn; tot de secundaire resultaten behoorde een verandering vanaf de basislijn van de trage vitale capaciteit, de ALSFRS-R-curve en ontstekingsbiomerkers.

Verscheidene patiënten stapten uit de studie, maar er bleven er voldoende over — 55 met het geneesmiddel en 62 placebo — om een verschil van 40 procent te detecteren tussen beide groepen.

Het geneesmiddel werkte echter niet bij de jongste analyse. De ALSFRS-R nam in gelijke mate af bij beide groepen, net zoals de secundaire metingen. Bij vijftien patiënten leek de voortgang te zijn gestopt tijdens de studie, maar er was geen verschil tussen de deelnemers die het geneesmiddel namen en diegenen met placebo.

"We konden het niet geloven", zegt Stanley H. Appel, MD, Genoot van de AAN, mededirecteur van het Houston Methodist Neurological Institute en voorzitter Neurologie aan het Houston Methodist Hospital. Dr. Appels medisch centrum rekruteerde patiënten voor de studie.

"Eén mogelijkheid is dat het geneesmiddel daadwerkelijk de ontsteking onderdrukte zonder effect te hebben en de andere mogelijkheid is dat het geneesmiddel het geactiveerde macrofage doel miste", aldus dr. Appel. "De enige manier om vast te stellen of het geneesmiddel het doel trof is na te gaan of NP001 een invloed had op de inflammatoire macrofage cytokinebiomerkers in het serum."

"Het lijdt geen twijfel dat er een pro-inflammatoir signaal komt van macrofagen", voegt hij eraan toe. "De gegevens kunnen worden verklaard zonder ontsteking uit te sluiten."

Merit Cudkowicz, MD, hoofd Neurologie aan het Massachusetts General Hospital en Julie Anne Dorn, professor Neurologie aan de Medische School van Harvard, gaven de volgende commentaar: "Het is enorm belangrijk klinische onderzoeken zoals dit fase 2B NP001-onderzoek uit te voeren om duidelijke antwoorden te krijgen. We leren zeer veel uit deze onderzoeken en we moeten te weten komen of een geneesmiddel biologisch actief is. Er is nog veel hoop voor mensen met ALS en hun families en we moeten nauw blijven samenwerken om antwoorden en behandelingen te vinden."

LINK VOOR GELIJKAARDIGE INFORMATIE:​

Jaarlijkse Bijeenkomst AAN Samenvatting S38.004: Miller R, Katz J, Block G, en NP001-10-003 studiegroep. Gerandomiseerd fase 2B-onderzoek van NP001, een nieuwe immuunregulator voor ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Neurology Today

Share