Het gebruik van non-invasieve ventilatie is geassocieerd met een langere overlevingsduur bij ALS

23-10-2020

Annals of the American Thoracic Society

Kernpunten

● Deze retrospectieve cohortstudie met 452 patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) onderzocht de klinische resultaten die verband houden met het gebruik van non-invasieve ventilatie. De onderzoekers stelden vast dat het gebruik van non-invasieve ventilatie geassocieerd was met een reductie van 26% van de overlijdensratio ten opzichte van vergelijkbare ALS-patiënten die geen gebruik maakten van de therapie. Daarbij bleek de reductie van de overlijdensratio hoger te zijn bij patiënten met een aanvang van de ziekte in de ledematen. Non-invasieve ventilatie die gemiddeld ten minste 4 uur per dag werd toegediend, was geassocieerd met een langere overlevingsduur.

● Deze retrospectieve cohortstudie ondersteunt het gebruik van non-invasieve ventilatie bij patiënten met ALS, omdat die geassocieerd was met een gereduceerde overlijdensratio. Verder onderzoek is vereist om de ideale drempelwaarden te helpen te identificeren voor het initiëren van deze therapie en voor richtlijnen voor het beheer ervan.

– Amy S. Korwin, MD

Samenvatting

Drijfveren
Non-invasieve ventilatie (NIV) is een zorgstandaard voor amyotrofische laterale sclerose (ALS), maar we beschikken over weinig gegevens betreffende de voordelen ervan.

Doelstelling
We wilden nagaan of NIV geassocieerd was met een langere overlevingsduur bij ALS.

Methodes
Deze retrospectieve cohortstudie werd uitgevoerd in een enkel centrum. Er waren 452 ALS-patiënten bij betrokken, die werden onderzocht tussen 2006 en 2015. We koppelden één of meerdere NIV-subjecten (voorgeschreven NIV) aan niet-NIV- subjecten (NIV nooit voorgeschreven), zonder vervanging. De resultatenmaatstaf was de tijdsduur vanaf de datum van het voorschrijven van NIV (NIV-subjecten) of de daaraan gekoppelde datum (niet-NIV-subjecten) tot de dag van overlijden. We pasten een multivariabel Cox-model voor proportionele gevaren toe, waarbij het gebruik per uur van NIV werd gedefinieerd als een in de tijd variërende co-variabele, gestratificeerd volgens overeenstemmende groepen.

Resultaten
Na de aanmaak van 180 overeenstemmende groepen waarbij aanpassingen werden gemaakt naargelang de leeftijdsgroep, body mass index, ALSFRS-R-kortademigheidsscore, en NIV-gebruik per uur, bleek NIV geassocieerd te zijn met een reductie van 26% van de overlijdensratio vergeleken met niet-NIV-subjecten (HR = 0,74, 95% CI 0,57 – 0,98, p=0,04). Aangaande ALS met aanvang in de ledematen, hadden de NIV-subjecten een overlijdensratio die 37% lager lag dan die van niet-NIV-subjecten (HR=0,63, 95% CI 0,45 – 0,87, p=0,006). Bij NIV-subjecten stelden we vast dat het gebruik van NIV gedurende ≥4 uur per dag geassocieerd was met verbeterde overlevingskansen.

Conclusies
Het gebruik van NIV was geassocieerd met een significant verbeterde overlevingsduur voor ALS-patiënten na gelijkschakeling en aanpassingen inzake verwarrende factoren. Een toenemende duur van de dagelijkse toepassing van NIV was geassocieerd met een langere overlevingsduur. Er moet gerandomiseerd klinisch onderzoek worden uitgevoerd om de ideale drempelwaarden te identificeren voor het verbeteren van de overlevingsduur en het optimaliseren van de adherentie bij ALS.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PracticeUpdate

Share