De normale functie van een aan ALS en degeneratie gekoppeld gen voor het eerst vastgesteld

29-10-2018

De normale functie van een gen dat wordt geassocieerd met de neurodegeneratieve ziektes amyotrofische laterale sclerose (ALS) en frontotemporale degeneratie (FTD) werd voor het eerst vastgesteld door wetenschappers van de Universiteit van Bath.

Neuron cell networkZowel ALS, de meest gangbare vorm van motorneuronenziekte, als FTD ontwikkelen zich geleidelijk bij volwassenen. Van deze aandoeningen is aangetoond dat ze nauw met elkaar verbonden zijn, met overlappende genetische oorzaken en vergelijkbare effecten op bepaalde cellen van het zenuwstelsel. Beide zijn ongeneeslijk.

Eén bepaald gen, C9orf72 genoemd, is een gedoodverfde kandidaat-oorzaak van overgeërfde ALS en FTD, waarbij een korte DNA-sequentie zich honderden en zelfs duizenden malen herhaalt in het gen, wat resulteert in transcriptie- en expressieproblemen. Tot nog toe kenden wetenschappers echter de normale rol(len) niet van C9orf72 in de cel.

Een team van het Departement Biologie en Biochemie van de Universiteit van Bath heeft nu het eiwit dat wordt geproduceerd door het C9orf72-gen biochemisch gekarakteriseerd en aangetoond dat het een guanine nucleotide wisselfactor (GEF) is.

GEF's zijn een type eiwit dat moleculen reguleert die RAB's worden genoemd en die sleutelprocessen in de cel controleren. Zij beantwoorden signalen die de cel in normale en zieke toestand ontvangt. Recent bewijsmateriaal suggereert dat sommige GEF-eiwitten mogelijk potentiële therapeutische doelwitten kunnen zijn voor de ontwikkeling van geneesmiddelen voor diverse ziektes, waaronder kanker.

De studie verscheen in PeerJ -- Life and Environment Journal.

Dr. Vasanta Subramanian, die de studie leidde samen met professor K. Ravi Acharya: "Het is cruciaal dat we zo veel mogelijk te weten komen over de oorzaken en aanleidingen van ALS en FTD. Dat verhoogt onze kansen op de ontwikkeling van behandelingen, en op een mooie dag ook een genezing voor deze slopende ziektes.

Inzicht in de functie van C9orf72, dat is gekoppeld aan beide ziektes, is een cruciale stap in dat proces".

Dr. Brian Dickie, directeur Research van de Motor Neurone Disease Association: "Deze bevindingen komen op een uitstekend moment, want er worden nu nieuwe gentherapiebenaderingen ontwikkeld met als specifiek doelwit het C9orf72-gen. Inzicht in de rol van het gezonde gen in de cel zal belangrijk zijn als het erop aankomt te verzekeren dat de toxische en niet de weldadige effecten van het gen als doelwit worden gekozen".

###

Dit werk werd ondersteund door een researchtoelage van de Motor Neurone Disease Association, VK.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: University of Bath

Share