PEG onder bewuste verdoving bij patiënten met ALS is veilig: een observationeel onderzoek

14-03-2018

Samenvatting

Doelstellingen

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is een progressieve neuromusculaire ziekte. Ze veroorzaakt spierzwakte die wordt gekenmerkt door ademhalings- en slikdisfunctie, wat uiteindelijk tot de dood leidt. Permanente enterale voeding is geïndiceerd bij bijna alle patiënten. Een buis voor percutane endoscopische gastrostomie (PEG) krijgt daarbij de voorkeur en wordt meestal toegepast onder bewuste verdoving (intraveneuze midazolam). De richtlijnen aangaande verdoving zijn erg voorzichtig bij ALS wegens het risico op respiratorische complicaties. In ons topreferente hospitaal wordt bewuste verdoving al vele jaren toegepast. Ons doel was de complicaties gedurende 30 dagen te bestuderen bij PEG die onder bewuste verdoving werd toegepast bij ALS-patiënten (zonder non-invasive positievedrukventilatie tijdens de procedure).

Patiënten en methodes

Er werd een retrospectief onderzoek gedaan naar alle ALS-patiënten die tussen oktober 2009 en april 2016 PEG ondergingen onder bewuste verdoving.

Resultaten

Bij de analyse waren 45 (44% mannen) patiënten betrokken die intraveneus verdoofd werden met midazolam (gemiddelde dosis: 5 mg) tijdens het plaatsen van de PEG. Leeftijd: 36–91 jaar (gemiddeld 68,7 jaar). De geforceerde vitale capaciteit (FVC) bedroeg 24–116% (gemiddeld 68%), waarbij zich milde tot matige disfunctie (FVC 50–69%) voordeed bij 42,2% van de patiënten en (zeer) ernstige disfunctie (FVC <50%) in 8,8% van de gevallen. Er werden geen respiratorische complicaties (bv. aspiratiepneumonie) geobserveerd. Andere complicaties, zoals infecties, bloedingen en peritonitis, deden zich voor in respectievelijk 8,9, 2,2 en 0%van de gevallen. De gemiddelde overlevingsduur na het plaatsen van PEG bedroeg 13,4 maanden (bereik: 1–45 maanden).

Besluit

Bewuste verdoving tijdens het inbrengen van PEG bij ALS-patiënten leidde niet tot respiratorische complicaties of tot een toename van andere complicaties. Onze gegevens wijzen erop dat bewuste verdoving veilig kan worden gebruikt bij ALS-patiënten met milde tot matige longdisfunctie.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: European Journal of Gastroenterology & Hepatology

 

Share