Het verband tussen de afname van de trage vitale capaciteit en ademhalingstekort, het gebruik van geassisteerde ventilatie, tracheostomie of de dood bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose

03-12-2017

Jinsy A. Andrews, MD; Lisa Meng, PhD; Sarah F. Kulke, MD; et alStacy A. Rudnicki, MD; Andrew A. Wolff, MD; Michael E. Bozik, MD; Fady I. Malik, MD, PhD; Jeremy M. Shefner, MD, PhD

JAMA Neurol. doi: 10.1001/jamaneurol.2017.3339

Belangrijkste punten

Vraag: Wat is de natuurlijke geschiedenis van de afname van de ademhalingsfunctie, zoals gemeten door de percentagevoorspelde trage vitale capaciteit, de verhouding ervan met belangrijke klinische gebeurtenissen en de dood bij amyotrofische laterale sclerose?

Bevindingen: In deze studie van 893 met placebo behandelde patiënten met amyotrofische laterale sclerose die deelnamen aan 2 klinische tests en van een klinischetestdatabank voor amyotrofische laterale sclerose, waren hogere ouderdom bij de aanvang van de ziekte en lagere functionele scores geassocieerd met een snellere ratio van tragevitalecapaciteitsafname. De verandering van de trage vitale capaciteit door de tijd heen was geassocieerd met betekenisvolle klinische gebeurtenissen, waaronder ademhalingstekort of de dood.

Betekenis: De bevindingen suggereren dat de afname van ademhalingsfunctie gemeten door de trage vitale capaciteit een belangrijke indicator is van klinische voortgang en mogelijk een nuttig eindpunt is voor toekomstige tests met amyotrofische laterale sclerose.
 

Samenvatting

Belang: De prognostische waarde van trage vitale capaciteit (TVC) in verhouding tot de afname van ademhalingsfunctie en ziektevoortgang bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose (ALS) wordt nog niet goed begrepen.

Doelstelling: De afnameratio onderzoeken in percentagevoorspelde TVC en het verband ervan met ademhalingsgerelateerde klinische gebeurtenissen en mortaliteit bij patiënten met ALS.

Ontwerp, setting en deelnemers: Bij deze retrospectieve studie waren 893 met placebo behandelde patiënten betrokken uit 2 grote klinische tests (EMPOWER en BENEFIT-ALS, respectievelijk uitgevoerd van 28 maart 2011 tot 1 november 2012, en van 23 oktober 2012 tot 21 maart 2014) en een ALS-testdatabank (PRO-ACT, die studies bevat die werden afgerond tussen 1990 en 2010) om de afnameratio van TVC te onderzoeken. Gegevens uit de EMPOWER-test (waarvoor volwassenen werden ingeschreven met mogelijke, waarschijnlijke of feitelijke ALS; met aanvang van de symptomen binnen de 24 maanden vóór de screening en TVC in staande houding van ten minste 65% van de voorspelde waarde voor leeftijd, lengte en geslacht) werden gebruikt om het verband van TVC met ademhalingsgerelateerde klinische gebeurtenissen te beoordelen; voor deze analyse werden 456 patiënten ingeschakeld die waren gerandomiseerd op placebo. Aan de 2 klinische tests namen patiënten deel uit Noord-Amerika, Australië en Europa.

Belangrijkste resultaten en metingen: Tot de klinische gebeurtenissen behoorden de eerdere tijd tot de dood of tijd tot de afname in het ademhalingssubdomein van de Gereviseerde ALS Functionele Meetschaal (ALSFRS-R), tijd tot aanvang van ademhalingstekort, tijd tot tracheostomie, en mortaliteit gekoppeld aan alle oorzaken.

Resultaten: Van de 893 met placebo behandelde patiënten met ALS bedroeg de gemiddelde (SD) leeftijd van de patiënten 56,7 (11,2) jaar en de gemiddelde (SD) TVC 90,5% (17,1%) aan de basislijn; 65,5% (585 van 893) waren mannen, en 20,5% (183 van 893) had ALS met bulbaire aanvang. Bij EMPOWER bedroeg de gemiddelde afname van TVC vanaf de basislijn gedurende een opvolgingsperiode van 1,5 jaar −2,7 percentagepunten per maand. Een grotere afname werd vastgesteld bij patiënten die ouder waren dan 65 jaar (−3,6 percentagepunten per maand [P = .005 vs <50 jaar en P = .007 vs 50-65 jaar) en bij patiënten met een totale ALSFRS-R-score van 39 of minder aan de basislijn (−3,1 percentagepunten per maand [P < .001 vs >39]). Wanneer de afnameratio van TVC met 1,5 percentagepunten trager per maand was in de eerste 6 maanden, bedroeg de risicoreductie voor gebeurtenissen na 6 maanden 19% voor de afname in het ALSFRS-R-ademhalingssubdomein of de dood na 6 maanden, 22% voor de aanvang van ademhalingstekort of de dood na 6 maanden, 23% voor de eerste maal tracheostomie of de dood na 6 maanden en 23% voor de dood op om het even welk moment na 6 maanden (P < .001 voor alle gevallen).

Conclusies en relevantie: De afnameratio qua TVC is gekoppeld aan betekenisvolle klinische gebeurtenissen bij ALS, waaronder ademhalingsfalen, tracheostomie of de dood. Dit suggereert dat het een belangrijke indicator van klinische voortgang is.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: JAMA Neurology

Share