Voeding bij ALS

Deze brochure geeft inzicht in voeding en voedingsproblemen bij ALS en reikt hiertoe een aantal mogelijke adviezen en oplossingen aan. Ook mensen in uw omgeving, mantelzorgers (familie, vrienden) en assistenten, huisarts, verpleegkundigen, enz. kunnen ze gebruiken.

Als de opname van voeding een probleem wordt, ontstaat de neiging minder te gaan eten en drinken. Maar voedsel en vocht zijn nu net zo cruciaal in het behoud van levenskwaliteit voor iedereen, niet in het minst voor wie door spierzwakte geplaagd wordt.

Een individuele, professionele begeleiding op het gebied van voeding is zeker niet overbodig. Symptomen, klachten en remedies kunnen sterk variëren van persoon tot persoon. Advies en behandeling op maat zijn nodig. U kan die vinden in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC), waar een team van deskundigen klaarstaat om u te ondersteunen op alle terreinen waarop uw aandoening van invloed is.

Weten wat in uw lichaam gebeurt en weten wat een therapeut of arts vraagt en waarom, maakt u minder bezorgd of angstig en helpt om een therapie succesvol toe te passen. In de behandeling van personen met een chronische ziekte wordt steeds meer de nadruk gelegd op overleg en openheid tussen de zorgverstrekker en u, de persoon met de ziekte, die dan ook goed geïnformeerd moet zijn.


Voeding bij ALS.pdf

Share