Kort verslag contactmoment 2013

Contactmoment 6/8 september in Middelpunt

Vrijdag 6 september was D-day voor Middelpunt en de ALS Liga. Voor het eerst zou het zorgverblijf zoveel gasten ontvangen, de tweede verdieping werd in gebruik genomen en het personeel stond voor een eerste weekend met volle bezetting. De kernploeg was donderdag al neergestreken en de vrijwilligers kwamen nu aan en kregen hun instructies. In de loop van de namiddag kwamen de pALS met hun begeleiders druppelsgewijs binnenstromen. Allen werden zij begeleid naar de receptie, kregen er de nodige aanwijzingen en sleutels van Mia en werden met bagage afgezet in de juiste kamer. Later zouden zij bij onze specialisten hun bijzondere behoeften en verlangens kenbaar maken.

Het dinerbuffet stond klaar om 18 uur, Evy heette iedereen welkom in Middelpunt, onze nieuwe thuis. Zij hoopt om na het weekend veel opbouwende kritiek te mogen ontvangen. Bij het buffet vulden vrijwilligers de borden van de pALS. Ambassadeurs Marleen, Leah en Erik waren de opvallende eregasten. Later op de avond was er in de grote vergaderzaal mogelijkheid om de wedstrijd Schotland-België te volgen in een supporterssfeer. En daarna was het bedtijd wat bij pALS al eens moeilijk kan zijn. De verpleegkundigen/dokters, Anne, Danielle, Herman, Maddy, Mireille en Paul, stonden klaar om de nodige ondersteuning te bieden.

Op zaterdag konden de bezoekers ontbijten van 8 tot 10 uur. De rest van de vrije voormiddag werd besteed aan wandelen, genieten van een heerlijke massage of van een uitstapje naar de zeedijk. De zon keek toe en zag dat het goed was en bleef de rest van de dag aanwezig. De lunch vanaf 12 uur liep lekker lang uit en het eerste deel van de namiddag bleef in het teken van de zon staan. De activiteiten liepen van wandelen tot fietsen en het alternatief was rusten of zonnebaden. Vanaf vier uur openden de deuren van de grote vergaderzaal zich voor het inloopmoment met receptie. Ook aan spektakel was er gedacht met de aanwezigheid van Geert en Gino, twee fietsers op rollen, van Mong de presentator die het grote woord had, met op groot scherm het parcours van een wieler meerdaagse van liefst 4.000 kilometer en met mooi uitgestald een mooie collectie aquarellen van overleden pALS Andréa Matthijs. Mong toonde zich een gewiekst presentator, sportjournalist, kunstkenner en volksmenner. Uiteraard zat de sfeer er nu helemaal in en gonsde de atmosfeer van vragen en antwoorden. Na hun fietsbeurt toonden Geert en Gino hun fietsen die sponsor Johan Museeuw hen geschonken had voor hun fietsmarathon ten bate van de ALS Liga. Je kan al raden dat zij dat niet alleen gaan doen. Pal daarnaast veranderden enkele aquarellen van eigenaar, ook ten voordele van de ALS Liga. En op het grote beeldscherm konden wij met onze ogen de route meevolgen naar de top van de Mont Ventoux. Het daaropvolgende maal werd in een gezellige sfeer genoten. En daarna werden de tafels ontdekt, de benen gestrekt en de oren gerekt voor een concert van Mong en zijn vijfkoppig orkest. En hij zong, grapte en grolde, bracht een indrukwekkend eerbetoon aan zijn vader die aan ALS overleed en zong enkele verrassende liedjes die door het orkest met mooie klanken werden begeleid. Hij sloot af met Amatore Rumba, plezier met een opbouwende boodschap. Velen dachten, “Dag Mong, houd je goed en tot volgend jaar!”.

Ook op zondag was de ontbijttafel overvloedig met lekkers naar ieders smaak. Sommigen wilden nog eens naar zee en anderen dachten al aan het maken van hun koffers. Lang duurde het niet vooraleer wij allemaal nog eens een laatste maal aan tafel mochten gaan zitten voor een lekkere hoofdschotel en een fijn dessert. Daarna verhuisden wij allen naar de grote vergaderzaal voor ons wetenschappelijk symposium dat door Anne was samengesteld. Drie boeiende Belgische onderzoekers met internationale faam maakten hun opwachting.

Openingsspreker ULB professor Roland Pochet gaf een uiteenzetting over stamcellen en toonde via een aantal schema welke beloftevolle mogelijkheden die technisch inhouden. Hij sprak ook over alle mogelijke ethische bedenkingen die het dossier kunnen bemoeilijken. Tweede spreker KUL professor en onderzoeker Ludo Van Den Bosch gaf een overzicht van dierlijke modellen die gebruikt worden om specifieke ziekteherstellende technieken uit te testen. Hij gaf ons ook een goed idee van welke onderzoekers in de Leuvense labs testen en experimenteren. Hij kreeg diverse vragen en had een duidelijke mening over onderzoek naar zeldzame ziekten, dat hoort thuis in de sfeer van universitaire labo’s. Derde spreker Elke Bogaert kreeg kort geleden een beurs voor haar onderzoek met behulp van fruitvliegmodellen. Zij gaf ons een concreet idee van hoe zulk fundamenteel onderzoek verricht wordt. Als afsluiter richtte Anne haar aandacht op de stappen die experimenteel onderzoek moet doorlopen om voor erkenning in aanmerking te komen. Daarnaast gaf zij een stand van zaken in vijf actueel lopende studies, drie met stamcellen en twee met andere therapieën. De laatste handeling was van Myrthe Putzeys die de sprekers voorzag van een ALS-mascotte. Daarna kwam de uittocht en die verliep vlot. Wij hopen dat wij velen ook volgend jaar zullen terugzien.

Share