Schotse studie stelt vast dat ziektes zoals ALS zich vaak voordoen bij gewezen voetbalspelers

31-01-2020

Gewezen professionele voetbalspelers maken drie keer meer kans te sterven aan een neurodegeneratieve ziekte dan de rest van de bevolking. Dat blijkt uit een Schotse studie.

De onderzoekers vergeleken de doodsoorzaken over een periode van 18 jaar voor zowat 7.700 gewezen professionele spelers met die van 23.000 andere volwassenen in Schotland. Daarbij identificeerden ze vormen van dementie en ziektes zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS) als gangbare primaire of bijdragende oorzaken van mortaliteit bij deze ex-spelers gedurende die periode. 

De studie draagt de titel ‘Neurodegenerative Disease Mortality among Former Professional Soccer Players’ (‘Mortaliteit ten gevolge van neurodegeneratieve ziektes bij gewezen professionele voetbalspelers’), en verscheen in The New England Journal of Medicine

Men wordt zich steeds meer bewust van het potentiële verband tussen contactsporten zoals American football en voetbal en het risico dat spelers later in hun leven lopen op neurodegeneratieve ziektes. Dit is mogelijk te wijten aan traumatische hersenletsels die werden opgelopen tijdens wedstrijden.

Onderzoekers van de University of Glasgow namen de gezondheidsdossiers onder de loep en analyseerden de doodsoorzaken van 7.676 gewezen professionele Schotse voetbalspelers. Ze vergeleken de verzamelde informatie met die van 23.028 individuen uit de algemene bevolking, die dienstdeden als controlegevallen en met de spelers overeenkwamen qua geslacht, leeftijd en socio-economische achtergrond.

In totaal 1.180 spelers (15,4%) en 3.807 controlegevallen (16,5%) stierven gedurende een gemiddelde opvolgingsperiode van 18 jaar.

De analyse toonde aan dat de mortaliteit tot de leeftijd van 70 lager lag voor voetbalspelers. Dat wijst er mogelijk op dat “eliteatleten fysiek actiever blijven en minder vaak zwaarlijvig zijn of roken dan individuen uit de bevolking als geheel”, zo schrijven de onderzoekers.

Na de leeftijd van 70 oversteeg de mortaliteitsgraad van gewezen atleten echter die van de algemene bevolking.

Informatie uit de overlijdensaktes bracht aan het licht dat zich bij gewezen voetbalspelers minder overlijdens voordeden te wijten aan hart- en vaatziektes en longkanker dan bij controlegevallen, maar dat deze mensen 3,5 meer kans liepen te sterven aan een neurodegeneratieve ziekte vergeleken met de bevolking in haar geheel.

Concreet bleken neurodegeneratieve ziektes de primaire doodsoorzaak te zijn bij 1,7% van de gewezen voetbalspelers en bij 0,5% van de individuen uit de algemene bevolking.

Het overlijdensrisico varieerde naar gelang het soort neurodegeneratieve ziekte, zo rapporteren de onderzoekers. Bij gewezen spelers was dat risico — met een neurodegeneratieve ziekte als de primaire of bijdragende doodsoorzaak — het hoogst bij diegenen met Alzheimer (5,07 keer hoger), gevolgd door diegenen met een motorneuronenziekte zoals amyotrofische laterale sclerose (ALS, 4,33 keer hoger) en de ziekte van Parkinson (2,15 keer hoger).

Er werden bij deze cijfers geen significante verschillen opgetekend tussen doelmannen en veldspelers.

Gewezen voetbalspelers liepen ook 4,9 keer meer kans dementiegerelateerde medicatie voorgeschreven te krijgen, vooral veldspelers, vergeleken met de algemene bevolking.

“Samengevat tonen onze gegevens aan dat de mortaliteit ten gevolge van neurodegeneratieve ziektes hoger was en het voorschrijven van dementiegerelateerde medicatie gangbaarder bij gewezen professionele voerbalspelers dan bij controlegevallen uit de Schotse bevolking”, zo schrijven de onderzoekers.

Ze voegen daaraan toe dat nog meer gecontroleerde studies nodig zijn om deze bevindingen te bevestigen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

21-03-2019 - Professionele voetballers hebben meer kans om Amyotrofische Laterale Sclerose te ontwikkelen

Share