ALS Liga: Wat doen we?

Stimuleren en financieren van wetenschappelijk onderzoek naar ALS via ons onderzoeksfonds A Cure for ALS.
Gratis hulpmiddelen ter communicatie en mobiliteit ter beschikking stellen (ALS Mobility & Digitalk vzw).
Patiënten, familieleden en derden informeren over de ziekte ALS d.m.v. website, ALS Liga-magazine, sociale media.
Psychosociale ondersteuning geven aan patiënten en hun families na de vaststelling van de diagnose.
Streven naar opvang en verzorging op maat: PAB/PVB, RIZIV-conventie, thuisopvang (liaison) en het zorgverblijf 'Middelpunt' (MaMuze).
Sensibiliseren van de publieke opinie.
Opkomen voor de rechten van ALS-patiënten bij diverse instanties en de overheid.
Nauwe banden onderhouden met buitenlandse organisaties om informatie te verzamelen en uit te wisselen.
Fondsen inzamelen om ALS-patiënten zo goed mogelijk te helpen en te ondersteunen.
Contactmomenten symposia organiseren op nationaal en internationaal niveau.

Als ethische fondsenwervers hebben wij de plicht om de gelden die wij bij het publiek inzamelen voor een bepaald doel onder te brengen in het daartoe bestemde fonds. Hiermee garanderen wij onze schenkers een correcte bestemming van hun financiële steun. Onze vier pijlers zijn : wetenschappelijk onderzoek naar ALS (A cure for ALS), MaMuze fonds (Middelpunt), hulpmiddelen (ALS M&D) en de algemene werking van ALS Liga.

Share